GUNNAR WIEDERSTRØM Gunnar.wiederstrom@bt.no

– Jeg vil prøve å få en alternativ liste, men er avhengig av å få flere med meg. Jeg tror en konsekvens av at styret avviser nytt nominasjonsmøte, er at en rekke lokallag legges ned. Jeg håper de kan være med på min liste. Det samme håper jeg de som eventuelt blir ekskludert kan tenke seg, sier Tveitt.

Kulepennen er klar Tveitt var en av dem som fremmet Fredrik Litleskare fra Stord Frp som alternativ listetopp til Terje Søviknes. Litleskare trakk seg under trussel av å bli ekskludert. Nå er også Litleskare på vei ut av Frp.

– Jeg sitter her med kulepennen klar. Etter 20 år i partiet er jeg bare et par setninger på papiret fra å melde meg ut.

Han mener fylkesformann Jan Koløy og nestformann Arne Sortevik er inhabile til å behandle kravene om nytt nominasjonsmøte og forslaget om eksklusjon.

Har fordeler – Både Koløy og Sortevik har klare fordeler av at det ikke blir nytt nominasjonsmøte i og med at begge rykker frem på listen, Sortevik til førsteplass og Koløy til fjerdeplass, sier Litleskare.

Han peker på at Koløy vil ha klare fordeler av at Natås ekskluderes, fordi han da blir ny gruppefører for Frps fylkestingsgruppe.

Litleskare reagerer på at det bare er de såkalte opprørerne som hevdes å ha drevet fraksjonsvirksomhet.

– Når man vil ekskludere Terje Knudsen og Sigrun Sangolt Natås for å ha drevet fraksjonsvirksomhet, hvorfor ekskluderes ikke Gustav Bahus fra Os? Han gikk jo på talerstolen på fylkesårsmøtet og sa han var overrasket over at han fikk 91 stemmer. Hen mente han bare skulle fått 84. Hvordan kunne han vite det uten å ha drevet omfattende fraksjonsvirksomhet? spør Litleskare.

Lokallag belønnes Han mener en rekke lokallag ble belønnet på årsmøtet for å stemme for at Koløy og Sortevik skulle inn ledelsen. Disse fikk delegater til Frps landsmøte.

– De lydige lagene Radøy, Lindås, Askøy, Bergen og Os ble tilgodesett. Er ikke dette også å gi løfter om posisjoner til støttespillere, slik de såkalte opprørerne beskyldes for? Spør Litleskare.

– Blir det eksklusjon, kan ikke jeg sitte i fylkestingsgruppen med ny leder. Jeg har ikke tillit til Jan Koløy. Da gjør jeg som Koløy har bedt oss om i BT. Da melder jeg meg ut.