Tveit oppsøkte protestene han visste måtte komme da Komité for oppvekst var på befaring på Fridalen skole i ettermiddag.

Elevene stimlet rundt venstrepolitikeren og ropte samstemt «ikke legg ned skolen vår!».

Sjetteklassingen Nicolas Søvik (11) viste ingen autoritetsfrykt. Han gikk rett bort til Tveit og fortalte hva han mente om at byrådet foreslår å legge ned skolen. Tveit parerte så godt han kunne, og det utviklet seg til en diskusjon mellom eleven og politikeren.

Sammenstøt i skolegården

— Jeg spurte ham hvorfor han vil legge ned skolen vår. Svaret var at det koster for mye å pusse opp. Jeg sa også til ham at politikerne splitter venner hvis de legger ned skolen vår, forteller Nicolas.

Etter sammenstøtet i skolegården ble Tveit geleidet rundt på skolen av rektor Randi Gelink. Nicolas spilte fotball på en dyvåt grusbane sammen med kompisene.

Carl-Hans Tveit tok tilsynelatende motbøren med ro.

— Jeg skjønner godt reaksjonen. Den er helt menneskelig, mener han.

Foreldrerepresentantene karakteriserte byrådspolitikerne som uansvarlige, og la frem sitt eget regnestykke for skolen. Mens byrådet kalkulerer med 99 millioner i oppussingskostnader, mener foreldrene at det er et samfunnsøkonomisk feilgrep å legge ned skolen. Begrunnelsen er trafikksikkerhetstiltak som vil koste millioner, opprusting av de andre skolene og oppstykking av et godt nærmiljø.

Nå har foreldrene bedt Barneombudet se på saken.

- Frekt regnestykke

Tveit er ikke enig i at han er uansvarlig?

— Nei, ut ifra den økonomiske situasjonen og måten vi bruker ressursene i skolen på, er dette den ansvarlige politikken å føre, mener han.

Flere av politikerne i Komité for oppvekst som var med på befaringen i går, er imot å legge ned Fridalen skole. Blant dem er komitéleder Oddny Miljeteig (SV).

— Det er et frekt regnestykke å si at det vil koste 99 millioner kroner å pusse opp skolen.

— Men du er vel maktesløs tilskuer til denne politiske dragkampen. Det er jo Fremskrittspartiet som er nøkkelen?

— Ja, det kan du si. Vi får håpe de tar til vett. Samfunnsøkonomisk fører dette kun til røde tall, hevder Miljeteig.

n Rektor Randi Gelink var svært tilbakeholden med kommentarer i går. Hun hadde fått korreks fra sine sjefer i kommunen fordi de mente hun sa for mye etter at forslaget om nedleggelse ble kjent mandag.

FÅR KJEFT: Hans-Carl Tveit (V).