— Vi har ventet på dette, og er rett og slett bekymret. Vi frykter at det vi nå ser bare er begynnelsen på et stort problem, sier Vidar Holm, underdirektør i Forbrukerrådet.

En bolig kan bli begjært tvangssolgt når eieren ikke gjør opp for seg. Et eksempel kan være at eieren ikke betaler renter til banken.

Forbruket ute av kontroll

I mange tilfeller betaler boligeieren det hun skylder før boligen faktisk blir solgt. Likevel: I 179 av sakene besluttet retten at tvangssalg skulle gjennomføres. Det var 53 prosent flere enn året før.

Totalt ble 25 tvangssalg gjennomført i fjor, fem flere enn i 2006. Tallet på begjæringer steg med 26 prosent.

— Gjeldsproblemene kommer tidligere enn ventet. Vi trodde folk ville tilpasse seg med et lavere forbruk, sier Holm.

I fjor lånte 28 prosent av boligkjøperne mer enn boligens verdi. De fleste av disse er unge under 35 år.

Holm sier mange boligkjøpere ikke har tatt høyde for at renteutgiftene skulle doble seg på to år.

— Om man i tillegg ikke klarer å styre forbruket, har man et skikkelig problem. Regnestykket går ikke sammen, sier Holm.

Skylder på meglerne...

Forbrukerrådet regner med at borettslag med lavt innskudd og høy fellesgjeld er årsaken til at flere bergensere får gjeldsproblemer.

Problemet oppstår særlig når den avdragsfrie perioden går ut, samtidig som renten er satt kraftig opp.

— Om fellesutgiftene plutselig stiger til 17.000 kroner skjønner du at mange får problemer med då betale. Boligen kan også bli vanskelig å selge, sier Holm.

Han forteller at Forbrukerrådet særlig får mange henvendelser fra unge mennesker som har kjøpt bolig i frittstående borettslag, hvor innskuddet var lavt og fellesgjelden høy.

— Selgere og meglere har ikke vært flinke nok til å informere om hva som ville skje med fellesutgiftene, sier han.

... og på høy rente

Normalt går det 120-130 dager fra første mislighold til banken begjærer boligen din tvangssolgt.

— Vi prøver hele veien å få til frivillige løsninger, og de aller fleste gjør opp for seg, sier advokat Knut-Petter Hanssen.

Han tror høyere lånerente kan være én av årsakene til at flere boliger ble begjært tvangssolgt i fjor.

I så fall kan statistikken for 2008 bli enda styggere. Styringsrenten fra Norges Bank var 4,4 prosent i gjennomsnitt i fjor, og er ventet å stige til 5,5 prosent i løpet av året.

Januartallene fra Bergen tingrett kan også tyde på at veksten holder frem i år. Da kom det inn 59 begjæringer om tvangssalg.

Gjeldsordning

Bedre blir det ikke av at prisene på leiligheter i Bergen har falt med åtte prosent siden i fjor sommer.

Forbrukerrådet har varslet kommuner og fylkesmenn om at de må forberede seg et økende antall henvendelser fra folk som ønsker gjeldsordning.

— Vi er redd for at dette er et problem som bare vil øke, og at apparatet som var veldig aktivt for 15-20 år siden må trå til igjen, sier Vidar Holm.

RAMMER HELE VERDEN: 1,3 millioner amerikanere fikk i fjor varsel om tvangssalg hvis de ikke betalte boliglånet. Det var 79 prosent flere enn året før. Her visning på en bolig som skal tvangsselges i California, som er særlig hardt rammet av problemene.
REUTERS
MANGE TILBUD: Også i Storbritannia, her fra Manchester, har boligprisene falt den siste tiden.
REUTERS