De fem voksne og fire barna som må ut fra de kommunale leilighetene frykter nå for en uviss fremtid. Samtidig reagerer de beboerne som skal bli igjen i Stadionvei 19. De er redde for hvordan det vil gå med nærmiljøet når tidligere sterkt belastede rusmisbrukere skal flytte inn.

Bakgrunnen

«Prosjekt tiltak mot bostedsløshet» er det offisielle navnet på tiltaket som har skapt harme, redsel og uro på Laksevåg.

Hensikten er gi husløse et verdigere liv. Og gi rusmisbrukere en mulighet til å tilpasse seg samfunnet. Derfor vil kommunen plassere dem i kommunale leiligheter i etablerte boligstrøk med vokse og barn som naboer. Betingelsen er at de husløse skal være rusfrie, samt at de skal følges opp på dagtid.

Fikk bare en kort beskjed

10. april fikk beboerne i det kommunale borettslaget Stadionvei 19 et kort brev fra Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) og Boligavdelingen i Bergen kommune. Der gikk det frem at BBB er forespurt om å stille bolig til disposisjon «for nytt formål». Og at Stadionvei 19 er foreslått av Laksevåg bydelsadministrasjon. Dermed fikk beboerne i huset beskjed om at de i første etasje må flytte, mens de i andre kan få bli værende.

— Vi fikk ikke vite hvem som skal flytte inn i stedet. Og vi aner ikke hvor kommunen har tenkt å plassere oss, sier Tone Andenes til Bergens Tidende. Hun er nå bekymret for at barna hennes blir revet bort fra et godt nær- og skolemiljø.

Like irriterte

Men de som har fått tilbud om å bli igjen i bygningen er like irriterte.

— Vi har bodd her siden november 1957 og alltid trivdes her. Nå frykter vi rett og slett for fremtiden. For selv om kommunen ikke har skrevet noe om det i brevet, har vi jo fått vite at det er narkomane som skal flytte inn i etasjen under oss, sier ekteparet Walther og Anna Kleppevik til Bergens Tidende.

— Dette kommer vi aldri til å akseptere, sier de.

Underskriftskampanje

I går startet barna i området underskriftskampanje mot forslaget fra Laksevåg bydelsadministrasjon. Svært mange i de kommunale- og private borettslagene i området skrev under. Få eller ingen vil godta at rusmisbrukere flytter inn i bomiljøet.

— Vi skjønner at folk som har det vondt trenger hjelp. Men hvem vil ha narkomane i det absolutte nærmiljøet, sa flere av naboene BT snakket med i går.

Bydelstyret skal behandle saken tirsdag. Beboerne i området bønnfaller dem om ikke å vedta tvangsflytting fra Stadionvei 19. — Opprinnelig var det foreslått et annet hus, nærmere Damsgård skole og den internasjonale barnehagen. Da ble vedtaket omgjort etter sterke protester. Her er protestene minst like mange, sier Tone Andenes til BT.

Byråden vil se på saken

— Jeg skjønner reaksjonene. Det er for dumt at man bare får et brev, sier byråd for helse- og sosiale tjenester, Helen Nordeide Fløisand, til BT.

— Jeg skjønner også usikkerheten til beboerne. Men la meg minne om at protestene var heftige da Botreningssenteret ble lagt til Gyldenpris. Nå fungerer alt der, og ingen naboer klager.

— Jeg skal undersøke denne saken i detalj. Og skal sørge for dialog med beboerne. Hvis dette forslaget blir vedtatt skal ingen komme til en dårligere bolig. Og barn skal ikke fjernes fra skolemiljø de har i dag. Narkomane som eventuelt flytter inn vil bli fulgt opp meget nøye, også i samarbeid med politiet. Ingen skal ha grunn til å frykte for fremtiden, lover byråden.

USIKRE: Barna i og rundt Stadionvei 19 protesterte i går mot at familier må tvangsflyttes for å gi plass til rusmisbrukere i et trygt boligmiljø. De som skal bli boende frykter også for fremtiden.
Foto: Tor Høvik