Tirsdag skal helse og oppveksutvalet i fylkeskommunene ta stilling til saken. Roald Steinseide (Frp) leder i utvalget vil foreslå at flertallspartiene (H, KrF, Frp) gå inn for å slå sammen de to skolene i Arna.

— Jeg har ikke registrert noe særlig støy om den saken i Arna. Her har vi mulighet til å spare en million kroner og det bør vi gjennomføre, sier Steinseide.

Motstand er der, fremholder rektor Eirik Paul Fjørtoft ved Arna gymnas. Representanter for Garnes videregåande og Arna gymnas har deltatt i en arbeidsgruppe og der konkludert med at samarbeid er bedre enn sammenslåing.

— Hva er viktigste argumentet mot å slå skolene sammen?

— Viktigst er den geografiske avstanden. Hovedtyngden av bygningsmassen ligger 10 minutters gang fra hverandre, men Garnes har et skolebygg på Seimsmarka, 3,6 kilometer unna.

Fylkesrådmann Paul M. Nilsen konkluderer annerledes. Med Kunnskapsløftet vil dessuten formingsfag på Garnes høre naturlig sammen med allmennfagene på Arna.

Arna yrkesskole skal bestå som egen skole, i hvert fall foreløpig.

Felles administrasjon og felles undervisning i enkelte fag vil spare fylkeskommunen en million kroner i året. Halvparten av dette vil rådmannen la skolene få beholde.

Os gymnas og Os videregående skole er ikke egnet for sammenslåing. På Stord skal Stord yrkesskule og tekniske fagskule og Stord vidaregåande skule innlede et tett samarbeid og bli en skole fra neste årsskifte.

I Bergen sentrum skal de tre skolene i Kong Oscarsgate (Katedralskolen, Tanks og Bergen Handelsgym), samarbeide tett og på den måten spare penger for fylket.

For filialen av Voss vidaregåande i Granvin er fremtiden fortsatt uviss. Fylkesrådmannen vil flytte filialen til Voss. I desembertinget ble avgjørelsen utsatt. Komitéleder Roald Steinseide vil utsette saken nok en gang. - Vi ønsker å innhente uttalelser fra de berørte parter før vi ser vedtak. Kanskje de ser andre løsninger. Uansett må skolene klare innsparingskravet, sier Steinseide.