Tv-aksjonen har fått navnet «verdig liv» og går til Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse. Tv-aksjonene har de siste årene innbrakt opp mot 150 millioner kroner. I fjor høst kom det inn 135 millioner kroner.

Kirkens Bymisjon i Bergen håper tv-aksjonen vil resultere i penger til to helt nye prosjekter — «Nattergalen», et botilbud for spesielt vanskeligstilte mennesker med psykiske lidelser, og et bo- og omsorgstilbud for unge schizofrene.

Det er ikke bestemt hvor stor andel av de innsamlete pengene som vil havne i Bergen. Men daglig leder i Kirkens Bymisjon i Bergen, Leif Jarle Theis, håper selvsagt på ekstra giverglede på Vestlandet når to lokale prosjekter er med.

Penger fra tv-aksjonen skal gå til helt nye prosjekter og kan ikke brukes til ordinær drift.

— Begge disse prosjektene har vært i tankene våre i lang tid. Vi har imidlertid ikke hatt økonomi til å sette dem ut i livet. Nå gjør tv-aksjonen det mulig å gå videre og dra dem i gang. Dette skal være nye bo- og omsorgstilbud for grupper som regnes som spesielt utsatte, og som ofte faller mellom to stoler i hjelpeapparatet. Behovet er stort. Kirkens Bymisjon møter dem allerede i dag gjennom våre åpne tilbud, der vi kan gi omsorg og mat. Men de reelle behovene deres er mye mer omfattende, sier informasjonsleder Kristin Hjertaker i Kirkens Bymisjon i Bergen.