GARD STEIRO gard.steiro@bt.no

Det var politiet som selv valgte å anmelde kvinnen. De oppfattet hennes forklaring som så lite troverdig at de ga henne status som mistenkt.

Hun er mistenkt for å ha kommet med falsk anklage. Strafferammen er fra ett halvt til åtte års fengselsstraff.

To pistoler Kvinner er opprinnelig fra Bergen, men bor for tiden et annet sted i landet. Hun fikk kjendisstatus da hun for noen år siden medvirket i en populær tv-serie.

Kvinnens navn har dukket opp flere ganger i løpet av den pågående rettssaken.

  • Hun var tilstede da et annet vitne skal ha blitt angrepet av fire ungdommer bevæpnet med jernstenger og springkniver.
  • Hun har forklart at tiltalt nr. 3 ved en anledning trakk to pistoler, og rettet disse mot hodet hennes.
  • Videre har hun hevdet at tiltalt nr. 3 skal ha skutt en navngitt person i hånden. De angivelige offeret stiller seg imidlertid helt uforstående til denne påstanden.

Politiet tror at tv-kjendisen forsøker å påvirke domstolen. Andre vitner skal ha blitt rådet til å holde seg unna henne.

Lukkede dører Kvinnen har også bånd, om noe uklare, til den hoevdtiltalte i saken. Tanten hennes er for tiden samboer med en av vennene til den hovedtiltalte.

Både den hovedtiltalte og tiltalt nr. 2 har servert samme historie i retten. De forsøker å legge all skyld på tiltalt nr. 3.

Kvinnen forklarer seg onsdag for retten .Hun ønsket ikke å forklare seg med pressen tilstede.

— Hvis jeg skal forklare meg sannferdig, vil jeg komme inn på ting fra min fortid, som kan virke svært uheldig inn i forhold til min arbeidsgiver, sa kvinnen.

Retten valgte derfor å lukke dørene av hensyn til privatlivets fred.