Torsdag kommer Tutta til Bergen for å snuse opp ungdom med falsk legitimasjon på Vinmonopolets utsalg!

Stresshormonet kortisol

Vinmonopolet vil hindre at unge mennesker bruker falsk legitimasjon for å skaffe seg alkohol. Et av virkemidlene er to år gamle Tutta. Hun er en worker spring spaniel som har ligget i trening i sommer for å snuse opp stresshormonet kortisol.

— Vi vet at mange forsøker å kjøpe alkohol med falsk legitimasjon hos oss. Dette er ulovlig, og vi vil forhindre det. De som oppdages, blir jo politianmeldt. Med Tutta på laget velger vi en annen fremgangsmåte, sier Halvor Bing Lorentzen.

Han er kommunikasjonsdirektør for Vinmonopolet og utdyper:

— Dersom Tutta markerer ved en person, er det grunn til å tro at vedkommende har skilt ut stresshormonet kortisol. Da deler vi ut informasjon om konsekvensene ved å kjøpe alkohol med falsk legitimasjon. Personen kan da velge ikke å forsøke å kjøpe alkohol, og vi forhindrer dermed et mulig lovbrudd. Tutta er faktisk de unges beste venn, ved at hun forhindrer dem i å begå ulovlige handlinger.

Store konsekvenser

Bing Lorentzen forteller at polets ansatte i fjor ba om legitimasjon fra 3,2 millioner personer. Undersøkelser viser også at mange unge har brukt falsk legitimasjon på polet.

-Konsekvensene ved å bli tatt med falsk legitimasjon kan være store for den enkelte. Man kan bli nektet visum til land og havne i politiets registrer. Det kan skape vanskeligheter også på lengre sikt, sier Bing Lorentzen.

Torsdag reiser Tutta med sin trener og kommunikasjonsdirektøren til Stavanger, før de setter kursen videre mot Bergen.

- Er dette en dyr kampanje?

— Egentlig ikke. Vi har en kampanje som retter seg mot bruk av falsk identitet. Vi vet at det hvert år avvises 10.000 mennesker som ikke er gamle nok i utsalgene våre. Med Tutta setter vi et utradisjonelt fokus på et alvorlig område, sier Halvor Bing Lorentzen.

I Valkendorfsgaten

Han opplyser at samtlige under 25 år må fremvise legitimasjon i polets utsalg.

- Hvor mange personer har Tutta sporet opp i polets utsalg så langt?

— Vi har ikke ført statistikk på det.

Dersom du er gammel nok, glad i hunder og vin, er Vinmonopolets utsalg i Valkendorfsgaten stedet torsdag ettermiddag.