Mandag morgen vil trafikanter som kommer i Storetveitveien mot Wergeland oppdage at de ikke lenger kan kjøre rett frem gjennom Inndalsveien mot sentrum. I Inndalsveien skal det bygges bybanetrasé.

Prosjektleder for Bybanen, Rune Haugsdal, opplyser at Svaneviksveien vil være åpen for inn— og utkjøring til Inndalsveien også i anleggsperioden. Det vil bli tilrettelagt omkjøring for å komme seg videre.

Stengningen av Inndalsveien vil vare til 31. oktober 2009. Da skal bybanetraseen ligge klar til bruk. Men fra da av vil det bare være ett kjørefelt igjen for biltrafikken, og det vil gå nordover.

Høyresving for bussene

Men mandag førstkommende må bilene kjøre ned Minde Allé. Om om de da tror at de bare kan svinge til høyre inn Kanalveien, så må de tro en gang til. For den høyresvingen er forbeholdt bussene. Alle andre må kjøre videre opp i Fjøsangerveien og fortsette mot sentrum derfra.

Bybanekontoret skulle gjerne ha stengt Inndalsveien for lenge siden. Men de var nødt til å vente til det nye krysset i Fjøsangerveien/Minde Allé var klart til bruk.

Fjøsangerveien fra trykket

Prosjektleder for Bybanen, Rune Haugsdal, opplyser at Kanalveien vil være åpen for trafikk som kommer fra sør, altså forbi Jæger og NRK.

— Men vi ønsker å forbeholde Kanalveien mest mulig for kollektivtrafikk og nyttetrafikk. Vi stenger ikke veien for annen trafikk, men dersom trafikken i Kanalveien blir for stor, vil vi vurdere å ta i bruk restriksjoner.

Dermed er det Fjøsangerveien som får det største trykket. Som kanskje blir til å leve med den første tiden, ettersom vi nå går inn i den store ferieperioden. Bussene fra Nesttun-området kjører Kanalveien nordover mot sentrum, og Fjøsangerveien-Minde Allé sørover igjen.

Mindre plass i Bygarasjen

Mandag sperres også Bygarasjens utkjørsel til Fjøsangerveien. I løpet av seks uker, til 7. august, skal det graves opp tvers over veien mot Fylkeshuset. Så skal det fylles igjen, legges fundament og monteres skinner til Bybanen.

— Det blir veldig intenst, men dersom vi ikke rekker å legge skinner før fristen 7. august, legger vi bare dekke over og tar skinnene neste år, sier Rune Haugsdal.

I disse seks sommerukene blir Bygarasjens kapasitet vesentlig redusert. Til gjengjeld åpnes all kapasitet i Klostergarasjen. Også i området ved Arenum i Solheimsviken tilbys det parkeringsplasser.

Venstresving forsvinner

Fra 3. august til 19. oktober vil så Ibsens gate være stengt ved Danmarks plass. Tilgang vil skje via Bjørnsons gate. Fra 19. oktober åpner Ibsens gate igjen, og Bjørnsons gate stenges.

18. august åpnes det for biltrafikk ned rampen fra Danmarks plass til Strømmen. Trafikken fra sør som skal til Michael Krohns gate må fra da av på permanent basis kjøre ned rampen og opp Solheimsgaten tilbake. Samtidig stenges nemlig venstresvingen fra sør mot Michael Krohns gate.

Skaper de nye kjørerutene problemer for deg? Syng ut i kommentarfeltet!

NYTT VEIKART: Denne oversikten viser i grove trekk de omleggingene som trafikken må venne seg til i Bergensdalen fra mandag 22. juni. ILL: BYBANEKONTORET