— Jeg har liggende bunke på bunke med ubehandlede søknader; sikkert nærmere 1500. Det har strømmet på siste uken, sier Anne-Beth van der Velden, konsulent ved kontrollseksjonen, Bergen sentrum politistasjon.

Cirka 200.000 idrettsledere i Norge, ti prosent av de i Hordaland, må fra nyttår levere politiattest for å få trene mindreårige eller utviklingshemmede. Attesten viser om man er dømt, tiltalt, siktet eller bøtelagt for seksualforbrytelser.

«Intet å anføre» er formuleringen som gir trenere, lagledere og andre mulighet til å fortsette sin frivillige innsats.

Mange ikke levert

Bergens Tidende ringte i går alle politistasjonene i Bergen. Det er de som har ansvar for å skrive ut politiattestene.

Ringerunden viser at svært mange frivillige ute i idrettslagene bare kan glemme å få attestene sine - beviset på at de ikke er overgripere - i tide.

  • Generelt er lagene veldig sent ute med å søke, sier Christine Torsvik, konsulent ved Arna og Åsane politistasjon.

Lille nyttårsaften hadde hun fått unna 400 attestsøknader fra idrettslagene i sitt område. Men like mange gjenstår.

— I tillegg vet jeg at mange lag ikke engang har levert inn søknader for sine folk, sier Torsvik.

Også politiet i Fyllingsdalen og Fana sitter med bunker av søkere som ennå ikke er sjekket opp mot bøte-, politi- og straffesaksregistre.

Kun i Laksevåg kan de skryte på seg å være à jour - enn så lenge.

  • Jeg har skrevet ut attester for alle de 350 søknadene vi har fått, sier Nina Schjelderup, konsulent ved politistasjonen i Laksevåg.

— Men jeg aner ikke om det vil komme flere søknader. Jeg vil nesten tro det blir et lite etterslep, legger hun til.

Tre på heltid

Hos sentrumspolitiet, der opphopningen av søknader er desidert størst, vil de nå sette inn ekstra ressurser for å få politiattestene ut til idrettslagene.

  • Over nyttår vil tre personer jobbe heltid med dette. Likevel vil det gå to-tre uker inn i nyåret før vi er ferdige, sier Vigdis Hundven, leder for kontrollseksjonen.

Tidlig i desember skrev Bergens Tidende at det var stor forvirring rundt nyordningen med politiattester.

At det nå går på overtid med å få politiattestene på plass, mener Hundven i alle hovedsak er Norges Idrettsforbunds eget ansvar.

  • Mitt inntrykk er at det gikk veldig tregt fra forbundets side med å få søknadsprosessen i gang ute i idrettslagene, sier Hundven.

- Ikke stopp aktiviteten!

Informasjonssjef Per Tøien i idrettsforbundet har tidligere avvist kritikk.

Nå er han mest opptatt av å understreke at aktiviteten i idrettslagene for all del ikke må stoppe opp.

— De lagene som ikke har attestene på plass fra nyttår, må i mellomtiden gjøre det de kan for å ivareta intensjonene med ordningen: Å skape miljøer der voksne ikke kan begå overgrep mot barn.

  • Stiller dere noen konkrete krav?
  • Vi gir ingen pålegg. Men én løsning kan være å ha minst to voksne til stede på trening. Eller at det er voksne av begge kjønn med på jentetreninger.
RUNE BERENTSEN (ARKIV)