— Når en innsatt flyttes, utløses et skred av reisevirksomhet. I fjor ble 80 av nærmere 400 varetektsfanger flyttet til andre deler av landet. Det medførte totalt 358 transportoppdrag, sier politioverbetjent Harald Thue ved arrest- og fremstillingsseksjonen.

Bergensere i fjerne fengsler skal til tannlege, i fengslingsmøter og hovedforhandlinger. Hver gang må Hordaland politidistrikt sende eller leie inn mannskaper for å følge dem.

Som følge av flyttingen reiser politijurister, forsvarsadvokater og etterforskere landet rundt. Hele straffeprosessen må flyttes dit fangen befinner seg.

— Dette må være særdeles dårlig samfunnsøkonomi. Dessuten gjør det arbeidet mye mer tungvint. Det burde vært helt unødvendig, sier Kaj Wigum.

Forsvarsadvokatens salærkrav blir mangedoblet hver gang han eller hun må delta i fengslingsmøter i andre deler av landet. Hele arbeidsdager går med til møter som varer under én time. Noen ganger leier Wigum inn osloadvokater for å bistå hans klienter i Ringerike fengsel.

Politiet har ingen tro på at problemet vil løse seg med det første. Tvert imot. De regner med å bruke enda mer penger på fangetransport i år.

— Så langt i år har vi flyttet mer enn 30 prosent av fangene. Kostnadene er allerede over 400.000 kroner, sier Harald Thue.

Årsaken til problemet er ikke at stadig flere blir fengslet. Tallet har ligget stabilt rundt 400 de siste seks årene.