Årstad? Vi mener selvfølgelig Alrekstad. Med utspring i Årstad menighets historiegruppe og rektor Svein Davidsen, er nå Alrekstaddagen et fast innslag i bydelens kulturdager. Og etter forslag fra to av elevene ble Årstad skole for vel to år siden omdøpt til Alrekstad skole. Siden den ligger på kongsgården Alrekstadirs gamle grunn.

Det er det mange som ikke er klar over. Men her på morenen nedenfor Ulriken lå en av gårdene kongene brukte før de bosatte seg i byer. Eller rettere sagt Bergen, Norges første rikshovedstad. Da flyttet kongene fra Alrekstadir til Holmen (Bergenhus) nede i byen. Og gård med tilhørende steinkirke forfalt.

Stoff til et spill

Nå skal fortiden gjenopplives og gjenoppleves. Gunnar Staalesen har skrevet «Tusen år er som i går», et spill om Alrekstad, og det skal oppføres av Bergen Byspill på og rundt Alrekstad skole i juni i anledning 100-årsjubileet for unionsoppløsningen.

Det er snart ti år siden sokneprest Bjarne Nygaard ble opptatt av Alrekstads historie. I 2000, da skolen fylte 100 år, ble det satt opp en minneplate for kongsgård og kirke på skolens anneks, og Nygaard spurte Staalesen om han kunne skrive en prolog for anledningen. Den første Alrekstaddagen var et faktum.

Men, antydet Nygaard, noen hadde fått den ideen at stoffet kanskje kunne egne seg til en dramatisering? Det ble nedsatt en komité, og for å si det kort: Dramatiseringen er nå også et faktum. En kavalkadeforestilling fra istid til 1905, med litt humor og glimt i øyet — et traust spel er ikke i Bergens stil.

Bekkenbenet Bergen

— Uten historiens ryggrad, med Bergen som bekkenben, ville det verken vært et Norge å se tilbake på, eller et Norge å gjenreise, skriver spillforfatter Staalesen i et hefte som er et resultat av dramatiseringen. Det er en blanding av komprimert norgeshistorie (med vekt på Bergen), biter av spillet, illustrasjoner og informasjoner, tilrettelagt av Jo Gjerstad og produsert på Bodoni Hus.

De ansvarlige for heftet er historiker Agnes Frølich og lærer Kristin Sandberg, som i fire intensive uker i fjor skrev og kastet, kastet og skrev. Det er ingen enkel sak å gjengi 1000 års historie på rundt 60 sider, men oppdragsgiverne er strålende fornøyde. Det er også Bergen kommune som har kjøpt inn nok eksemplarer til at alle skolene får en del. Dessuten skal heftet legges ut til salg - for det er ikke bare den oppvoksende slekt som kan ha glede av en rask innføring i vår fortid og hva som har gjort at vi er blitt nordmenn.

— Folk får også større utbytte av spillet hvis de har litt bakgrunnskunnskap. I tillegg vil vi gjerne gi folk lyst til å ta tak i historien, bli interesserte i å lese mer.

Davidsen håper også at elever i 5. og 6. klasse får lyst til å prøve seg på animasjon, dramatiseringer eller skrivegrupper, alt som en del av prosjektet.

Det skal ikke være mange skoleelever som når året er omme, ikke vet hvor Alrekstad lå.