I dag bor det rundt 10.000 mennesker i en kilometers radius fra Danmarks plass. I tillegg finnes tusenvis av arbeidsplasser. Om noen år vil det tallet ha økt kraftig.

Forhåpningene til Bybanen er store, kombinert med beliggenheten tett på sentrum og universitetet. Dette er noen av prosjektene som er underveis:

n G.C. Rieber Eiendom har bygget 40.000 kvadratmeter kontorbygg på området til det tidligere verftet i Solheimsviken. Det tallet skal minst dobles. Nå utvides Høyteknologisenteret med fire nye kontorblokker. I 2011 skal et nytt messesenter på totalt 16.000 kvadratmeter stå klart på utfylt grunn i viken.

n Prosjektet Krohnstadparken sør for Danmarks plass har fått klarsignal for sitt første kontorbygg, på 12.000 kvadratmeter. Totalt er det planlagt 100.000 nye kvadratmeter, derav 400 leiligheter i regi av OBOS.

n Høgskolen i Bergen vil bygge nybygg for 6000 studenter og 600 ansatte på den gamle NSB-tomten på Kronstad. Prislappen blir 1,4 milliarder kroner, og HIB venter på statlige penger.

n BOBs storprosjekt Damsgårdssundet er så vidt i gang, og vil strekke seg innover mot Solheimsviken. I alt er 900 nye boliger planlagt.

n I tillegg er det planlagt nye leilighetsbygg både på Kronstad, i Fabrikkgaten og i Møllendal