Det var da Børtveit kom tilbake til skolen etter ferien i går at han oppdaget at den vakre linden var saget ned like over roten.

– Vemodig

– Vi har vært ved skolen like lenge, sier Børtveit, og forteller at treet ble satt ned av foreldreutvalget (FAU) ved skolen samtidig som han begynte i stillingen som rektor.

– Så for meg er dette ekstra vemodig.

Treet sto omkranset av store steiner like ved inngangen til rektors kontor, og har hilst ham velkommen mang en morgen de siste åtte årene.

– Når er dette gjort?

– Løvet er fortsatt grønt, så det kan ikke være så mange dager siden.

– Hvem tror du det kan være?

– Det er umulig å vite.

Planlagt handling

Også i fjor ble det knekket noen greiner av treet, men nå var det i full vekst igjen.

– Tanken var at det skulle bli stort og fint. At det er blitt brukt sag for å få det ned tyder på at dette var en planlagt handling. Linden var ikke til sjenanse for noen, så jeg har vanskelig for å forstå motivet eller tankegangen bak en handling som dette. Det er rent hærverk, og vi vurderer nå å politianmelde forholdet.

Også FAU-leder Dag Grønnestad mener at forholdet bør anmeldes som hærverk.

– Dette er veldig trist, sier han.

– Det er litt underlig at folk bruker tid og krefter på å gjøre slik vandalisme.

– Mangler respekt

– Kommer dere til å sette opp et nytt tre?

– FAU trer sammen om et par uker, og vi vil vurdere dette da. Planen er å utbedre hele skoleplassen, så det er mulig vi finner en løsning. Men det blir ikke det samme.

– Alt hærverk bør anmeldes, sier spesialkonsulent Anne Marie Nes ved Bergen kommunale bygg.

– En anmeldelse sender et viktig signal om at man ikke tar lett på slike ting, sier hun.

– Bare på knuste ruter bruker skolene i Bergen rundt to millioner kroner årlig. Åsane er dessverre verst i klassen. Vi oppfordrer derfor alle enhetsledere til å anmelde hærverk – uansett omfang.

Avsperring

– Hvem er det som utfører slikt skadeverk?

– Jeg tror det mest er ungdom som kjeder seg, og ikke har så stor respekt for andres eiendeler, sier Nes.

– Mange av dem bruker skolene til å henge på om ettermiddagene og i helgene.

– Hvordan kan man få snu en slik trend?

– Jeg skulle ønske at jeg hadde svaret på det. Politiet kan selvsagt ta en runde, men det er begrenset hvor mye de kan gjøre. I andre land er det blitt vanlig å sperre av slike offentlige områder. Jeg håper det ikke blir nødvendig her.

Grovt skadeverk

– Dette er skadeverk i straffelovens forstand, sier politiadvokat Jan Grahl-Madsen ved Arna og Åsane politistasjon.

– Vanlig strafferamme er bøter og/eller fengsel i inntil ett år, men dersom skadeverket regnes som grovt, kommer det inn under straffelovens paragraph 292. Da øker strafferammen til fengsel inntil seks år.

«Ved avgjørelsen av om skadeverket er grovt skal det særlig legges vekt på om skaden er betydelig, (...) om skaden er øvd (...) mot offentlig minnesmerke, samlinger eller andre gjenstander som er bestemt til alminnelig nytte eller pryd (...)» står det blant annet i straffelovens paragraf 292.

– Hvordan avgjøres det om skadeverket er grovt?

– Det blir en konkret vurdering i hvert tilfelle. Vanligvis ilegges det bøter knyttet opp mot gjenstandens verdi. I dette tilfellet vil jeg tro at det vil være snakk om flere tusen kroner.

Besøk Åsane Tidende på nett.

Hva synes du om at tusenårstreet er saget ned? Si din mening.

TUSENÅRSTRE: Lindetreet, som ble plantet av FAU for åtte år siden, sto vakkert plassert omkranset av store steiner til å sitte på.
Magne Fonn Hafskor
HÆRVERK: - Vi vurderer anmeldelse, sier rektor ved Eidsvåg skole Svein Børtveit (59), etter at noen har saget ned skolens tusenårstre.
Magne Fonn Hafskor
EIDSVÅG SKOLE: Den 55 år gamle skolen er et vakkert bygg, ikke minst på grunn av den praktfulle fasaden mot Eidsvåg - tegnet av arkitektfirmaet Alsaker og Vaardal Lunde.
Magne Fonn Hafskor