– Turøy er en perle som ligger helt i havgapet og samtidig skjermet, reklamerer eiendomsutvikler Ove Norvald Einarsen.

For 4,5 millioner kroner har fjellsokningen Einarsen kjøpt 270 mål utmark på Turøy, helt nord i Fjell kommune.

Deler av eiendommen på 270 mål er øremerket fremtidig hyttebygging, mens deler av den er uregulert til friluftsområde.

32 til 120 fritidsboliger

Einarsen fikk tidligere i sommer grønt lys fra planutvalget i Fjell for å utarbeide en ny reguleringsplan for hele tomteområdet. Det kan bety utbygging i områder som i dag er avsatt til friluftsliv.

Hyttene og rorbuene er tenkt plassert i tun med friområder rundt. Totalt er det snakk om fra 32 opp til 120 fritidsboliger, avhengig av hvor mange som plasseres i hvert tun og hvor mange tun det blir plass til.

– Vi mener antallet bør ligge opp mot 120, men vi er prisgitt hva politikerne avgjør, sier Einarsen.

I tillegg til nye hytter og rorbuer er det aktuelt å bygge båthavn kombinert med kiosk og servering i sesongen, bensinutsalg og båtutleie. Pluss muligens et selskapslokale og utleiehytter.

Skepsis

I grendalaget er det skepsis til omfanget av utbyggingen. I en uttale til kommunen har Turøy grendalag påpekt at området der Einarsen vil bygge, inneholder det fineste turterrenget på Turøy.

Grendalaget advarer også mot å ødelegge badeplasser og småbåtfortøyning.

Tirsdag kveld arrangerte de fastboende et møte om hytteplanene. Der ble det besluttet å nedsette en komite som skal starte med å skaffe flere opplysninger.

Før komiteen er i arbeid ønsker ikke noen å uttale seg på vegne av grendalaget, får BT opplyst.

– For tung

Rådmannen i Fjell er positiv til forslaget fra Einarsen. Han mener likevel at 120 hytter er for tung utnytting av et sårbart område og vil stille krav om at området blir gjort tilgjengelig for allmennheten med parkeringsplasser og stier ned i strandsonen.

Arbeidet med Tyrøy Hyttetun er helt i startgropen. Einarsen regner med at det vil gå to år før det blir snakk å gå ut i markedet med hytter på Turøy.

HYTTEPLANER: På halvøyen sør på Turøy er det planer om å bygge opptil 120 hytter og rorbuer, pluss småbåthavn med serveringssted og muligens selskapslokaler. Dagens bebyggelse og broen over til Sotra ses i bakkant.