Erik og Peder Sørgard har lånt oss dette flotte bildet av turndamer oppstilt på kaien i Salhus. Bildet er tatt ca. 1947.

Vi vet ikke hvilken anledning bildet ble tatt og den eneste vi vet navnet på er Sollaug Langeland (født Nordahl). Hun sitter i midten fremme.

Vi vil gjerne ha navn på alle, og få vite noe om i hvilken anledning bildet ble tatt. Nå håper vi at leserne kan hjelpe oss!

Ukens ukjente bilde 4

Åsane Historielag og Åsane bygdeboknemnd er i gang med en storstilt innsamling av bilder fra Åsane. Noen av bildene som blir innsamlet vil bli brukt i det lokalhistoriske verket som skal utgis. Det første bindet kommer allerede i høst! Det er noen bilder vi har for lite informasjon om, så her håper vi publikum kan hjelpe oss. Vi vil derfor ukentlig legge ut et bilde som vi ønsker opplysninger om.

Skriv en kommentar nedenfor eller du kan kontakte oss ved å sende e-post til Marianne Herfindal Johannessen , dersom du vet noe om bildet.

Intressert i lokalhistorie? Kontakt Åsane Historielag

NOEN DU KJENNER? Disse flotte turndamene står på kaien i Salhus. Året er om lag 1947. Vet du hvem de er?