• Turlederne må ta sin del av ansvaret for voldtekten. Dette ville ikke skjedd om de hadde gjort jobben sin.

Advokat Line Ingebrigtsen er rystet over behandlingen den 15 år gamle klienten hennes har fått ved den private barnevernsinstitusjonen.

— De ansatte pleiet egne interesser. Det gikk ut over barnet de var betalt for å passe på.

Denne uken fikk Ingebrigtsen støtte av Midhordland tingrett. Den 15 år gamle jenten ble dømt for vold mot en av turlederne, men fikk bare 15 dagers betinget fengsel

Retten gikk inn for en svært mild straffereaksjon, fordi man mente jenten hadde grunn til å være frustrert og fortvilet etter turen til Færøyene.

Redd for sjøen

Den 1. juli i år ble det iverksatt strenge sikringstiltak overfor den 15 år gamle jenten. Man mente at hun kunne være en fare for seg selv og andre.

Dermed ble dørene ved barnevernsinstitusjonen låst, vinduer ble barrikadert, og jenten fikk ikke bevege seg utendørs uten å ha følge med to voksne.

Da jenten i august dro på en såkalt «skjermingstur» til Færøyene, var man ikke like strenge lenger.

De to reiselederne, en av dem ufaglært, hadde bestilt billetter på en organisert fisketur. Da dagen kom, og de tre skulle dra til havnen, nektet jenten å være med.

— Hun var redd for å være på sjøen. Denne dagen blåste det kraftig. Derfor spurte hun om de kunne gjøre noe annet, sier Ingebrigtsen.

Det ønsket tok ikke turlederne hensyn til. I stedet lot de jenten være alene igjen på hotellrommet.

Italienske fiskere

Da de to turlederne kom til havnen, viste det seg at det ikke bare var 15-åringen som vurderte det som utrygt å dra til sjøs. Fisketuren var avlyst på grunn av det dårlige været.

Turlederne var bare borte i to timer. Lenge nok til at det gikk forferdelig galt på hotellet.

— Hun gikk ned til resepsjonen. Her traff hun to italienske fiskere, sier Ingebrigtsen.

Fiskerne inviterte seg selv inn på rommet til 15-åringen. Men først skaffet de en klump hasj

Etter å ha røykt sammen, overfalt og voldtok de to italienerne jenten.

— Jeg vil betegne voldtekten som svært brutal. Begge to deltok samtidig.

Italienerne er nå dømt for voldtekt på Færøyene. De må begge sone halvannet år i fengsel.

Kjeft av dommerne

I Midhordland tingrett kunne ikke de to turlederne gi noen faglig begrunnelse for å la jenten være igjen på hotellrommet.

«Vitnet NN (navn på turleder red.anm.) gikk relativt langt i å antyde at de to miljøarbeiderne hadde lyst til å reise på båtturen og at dette var en del av begrunnelsen», heter det i dommen.

Turlederen kunne ikke se noe kritikkverdig i måten turen ble gjennomført på, og sa at ledelsen ved barnevernsinstitusjonen var av samme oppfatning.

Dommerne skriver at de stiller seg undrende til dette, og påpeker at forskriftene er klare på at ansatte i barnevernsinstitusjoner «har plikt til å ivareta beboernes integritet».

- Ble ikke hørt

Etter at jenten kom tilbake, ville hun flytte til en annen institusjon. Hun følte seg sviktet og dårlig behandlet, og ønsket ikke å bo sammen med de to turlederne.

Etter et møte i Bergen, nektet jenten å bli med tilbake til institusjonen. Hun prøvde å stikke av, og slo den ene miljøarbeideren i ansiktet med knyttneven.

— Volden kom som en følge av at jenten ikke ble hørt, mener Ingebrigtsen, og får støtte av tingretten.

Dommerne skriver at de har forståelse for at jenten ikke opplevde at hun ble tatt hensyn til etter turen til Færøyene.

Etter voldsepisoden ble jenten overført til en fylkeskommunal institusjon på Østlandet. Siden da har hun ikke vært involvert i noen voldsepisoder.