De to nye kraftverkene skal utnytte vannet fra Øvre og Nedre Bersåvatn i Tyssovassdraget ovenfor Tyssedal i Odda.

Protesten fra Bergen Turlag retter seg mot konsesjonen for kraftverket ved Øvre Bersåvatn. Kraftverket er lite, bare 40 GWh. Den omstridte rørgaten er 350 meter lang.

Likevel finner Turlaget det kritikkverdig at NVE gir grønt lys for et kraftanlegg i dagen. Besparelsen er nemlig svært beskjeden. Dagalternativet koster 35,1 millioner, fjellalternativet koster 37,6 millioner.

— Vi går ikke imot utbyggingen, men ønsker at anlegget skal skjules mest mulig. Vi mener rørgater bør være en utbyggingsform som er foreldet, sier Målfrid Hatteland, daglig leder i Bergen Turlag.

Turlaget er også kritisk til at kraftledningen inn til nyanlegget ikke legges i sjøen. Luftledninger feller mye fugl.

Ifølge Hatteland ligger utbyggingsområdet utenfor synsvidde for turgåere som følger stien fra Mågeli til Tyssevassbu. Heller ikke turfolk på vei til nye Reinaskår blir direkte berørt. Men ikke langt unna ligger hytteområder, og folk derfra ferdes ofte utenfor merkete stier.

Odda og Ullensvang, Hordaland fylkeskommune, fylkesmannen og Direktoratet for naturforvaltning har alle bedt om å få slippe skjemmende rørgate.

Ifølge informasjonssjef Bjørnar Olsen i Statkraft er det ennå ikke avgjort om rørgaten blir anlagt, eller om Statkraft finner det mer lønnsomt å bygge i fjell. Men Olsen bekrefter at besparelsen på vel to millioner var årsaken til at Statkraft søkte om å få legge rørgate.

Dersom ikke NVE omgjør sin beslutning, havner klagen fra Turlaget i Olje- og Energidepartementet.