KARI PEDERSEN

— Om nødvendig vil vi ta opp saken på nasjonalt nivå, sier daglig leder Einar Grieg.

Skogsveien striden står om, vil gå fra Bontveit til toppen av den 534 meter høye Tverrmeisa, som ligger nordøst for Livarden i Fana.

Forrige uke vedtok et stort flertall i komité for miljø og byutvikling å avvise klagene fra Naturvernforbundet i Hordaland, Bergen Turlag og fylkesmannen i Hordaland

Tillatelsen som Bergen Hanggliding og Paragliding Klubb har fått fra byråd Lisbeth Iversen står dermed fast.

Klagen går nå videre til fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Siden fylkesmannen i Hordaland er blant klagerne, er fylkesmannsembetet i nabofylket koblet inn.

Bergen Turlag akter ikke gi opp motstanden mot skogsbilveien til Tverrmeisa, selv om klagesaken ikke fører frem.

Einar Grieg vil da be Den Norske Turistforening gjøre Tverrmeisa til en nasjonal sak.

— Etter vår mening er veien til Tverrmeisa et kroneksempel på feilslått naturforvaltning, mener Einar Grieg.

Krysser varderekken

Den planlagte bilveien starter på Bontveit og går 1,6 kilometer oppover til stupet ovenfor Unneland. Den første kilometeren er allerede godkjent. Veien det strides er 670 meter lang og ender på en kolle mellom Livarden og Austlirinden.

Oppe på fjellet vil veien krysse varderekken fra Gulfjellet til Bontveit og blir dessuten synlig fra Livarden, et mye brukt utfartssted.

Ulriken ubrukelig

Byens hangglidere og paraglidere er på jakt etter et nytt fjell å sveve fra og har utpekt Tverrmeisa som fremtidig hovedanlegg. Flyging fra Ulriken kommer i konflikt med annen luftfart.

Tillatelsen til veibygging er begrunnet med at ulempene med veien er små i forhold til nytten. Siste del av nyanlegget er planlagt som skogstraktorvei bare 2,5 meter bred. Klubben har antydet at den vil bli brukt 45 dager i året og påpeker at veien blir stengt med bom. Parkering vil skje nede i plantefeltet.

Lørdag har klubben invitert til dugnad på nyeveien. Leder i BHPK, Otto Baste, avviser at dugnaden starter før endelig godkjenning er gitt:

— Vi skal jobbe dugnad på den nederste del av veien, som grunneierne på Bontveit fikk godkjenning på for to år siden, sier Baste til Bergens Tidende.