— Vi har ønsket at Kvamskogen skulle få et løft, slik at vi kan sikre nye generasjoner en mulighet til å få seg hytte på Kvamskogen, sier ordfører Astrid Selsvold i Kvam herad.

- Kvamskogen tåler mer

I går fikk hun Fylkesmannens høringsuttalelse til kommunedelplanen for Kvamskogen. Den inneholder hele 18 innsigelser. Nærmere 10 større og mindre områder kommunen ville legge ut til hyttebygging, vil Fylkesmannen ta ut av planen.

— Jeg har ikke satt meg inn i Fylkesmannens uttalelse, men den blir en viktig premiss i det videre arbeidet vårt, sier ordføreren.

Hun mener Kvamskogen tåler en langt større utbygging enn det Fylkesmannen legger opp til, men innser at deler av forslagene nå kan henge i en tynn tråd.

— Vi må vurdere denne og andre uttalelser til planen når vi behandler den i formannskapet, og så får vi se hva som kommer ut av det.

Skuffet over Byrkjefjell

— Hvordan kan det ha seg at kommunen gjennom denne planen kommer så på kant med det Fylkesmannen mener er statlige føringer.

— Det ligger også i statlige føringer at man skal bygge videre i etablerte hytteområder og fortette der, fremfor å bygge ut på helt nye steder. Det er dette vi gjør i vår plan, sier Selsvold.

Et av områdene Fylkesmannen har tatt ut er Byrkjefjell, der kommunen ville legge et nytt alpinanlegg.

— Jeg er skuffet over at dette området er tatt ut, men samtidig tror jeg dette vil tvinge seg frem om ikke i denne omgang så i neste. For vi trenger et skianlegg som er snøsikkert særlig nå med de klimaendringene vi har i sikte. Byrkjefjell ville kunne gi oss det for tiår fremover.

Jubel for Fylkesmannen

I Bergen Turlag er gleden stor over Fylkesmannens mange innsigelser mot kommunedelplanen.

— Dette er et Norges viktigste skiområder, og et hovedutfartsområde for Norges nest største by. Vi kan snakke om at området har nasjonale verdier, selv om brukerne er fra regionen, sier naturvernkonsulent Sølve Sondbø i Bergen Turlag.

— Hvorfor gå mot en plan som åpner opp for at enda flere skal kunne bygge hytte i området.

— Selv med fylkesmannens innsigelser, åpner det for mange nye hytter gjennom fortetning. Det har heller ikke vi noe imot. Det vi har reagert på er punkteringen av store mer uberørte områder. Det er det som er turområdet på Kvamskogen.

Sondbø viser til at de fleste av Kvamskogens brukere holder seg til turområder ganske nær riksveien.

— Åpnes det opp for utbygging av disse nærområdene vil vi miste viktige turområder. For de brede grupper av brukere vil Kvamskogen være tapt dersom det åpnes for en så stor utbygging som kommunen legger opp til, sier Sondre Sundbø.