Det har lenge vært debatt om hvem som skulle få disponere arealene i andre etasje av den planlagte mathallen.

Byrådet har forsøkt å kombinere de tre interessene åpenhet og tilgang for offentligheten, den publikumsrettede del av Norsk Sjømatsenter og Turistinformasjonen.

Ja takk, begge deler

Kommunen foreslo en løsning som ga Turistinformasjonen 300 kvadratmeter og Norsk Sjømatsenter 325 kvadratmeter. Fellesarealet for begge var på 85 kvadratmeter.

Denne løsningen ga også offentligheten mye utsikt mot Vågen, mente byrådet.

Norsk Sjømatsenter har nå takket nei til kommunens forslag, og begrunner avvisningen med at byggets utforming ikke vil tilfredsstille Norsk Sjømatsenters muligheter til å drive publikumsrettet i en samlokalisert løsning.

Leier ut lokalene

Nå anbefaler byrådet derfor at Turistinformasjonen tilbys å leie andre etasje i Mathallen, og at det lyses ut en konkurranse om bruken av de ledige arealene som Norsk Sjømatsenter ikke ville ha.

Flere aktører i Bergen arbeider med mat— og sjømatformidling, og henvendelser gir grunn for å tro at andre aktører kan være interesserte i å drive og utvikle konsepter, skriver Byrådet i sakspapirene.

Hvem bør få plass på Torget? Diskuter saken nedenfor.