Spesielt er DNT bekymret over planene om en overføringslinje fra Fardal i Sogn og Fjordane til Ørskog i Møre og Romsdal. Linjen vil bli nærmere 300 kilometer lang mens de to andre linjene vil strekke seg over 90 kilometer i Hardanger og rundt 100 kilometer i Setesdalen.

– Planene vil undergrave bildet av Norge som et grønt og miljøvennlig reisemål, heter det i resolusjonen, som betegner norske fjell og fjordlandskap som Norges grønne gull.

DNT mener det er helt galt å gjennomføre slike naturinngrep for å løse et kortsiktig kraftproblem.

– Vi aksepterer ikke løsningen og Statnett har altfor lett avvist alternativer til luftlinjer, hevder DNT.

Omfattende prosess

Byggingen av de tre kraftlinjene har vært under utredning i flere år. Informasjonssjef Irene Meldal i Statnett sier til NTB at det er NVE og Miljøverndepartementet som styrer utredningsprosessen.

– Statnett må forholde seg til de retningslinjer som politikerne har trukket opp, og i dag har vi ikke andre alternativer enn å legge kraftlinjene i andre traseer dersom de vi har foreslått ikke blir akseptert, sier Meldal.

Etter omfattende høringsrunder og kontakter med alle berørte kommuner og grunneiere ble det søkt om konsesjon vedlagt en konsekvensanalyse. Dermed kom en ny høringsrunde som avsluttes i juni. Prosessen fortsetter så med vedtak i NVE som igjen kan påklages til departementet.

Dårlige alternativer

Hun sier det ikke er riktig at Statnett tar lett på andre alternativer enn luftlinjer slik DNT hevder.

– Vi har utredet mulighetene for en jordkabel. Den blir åtte-ti ganger dyrere enn en vanlig kraftlinje. En jordkabel med dette spenningsnivået innebærer også et betydelig inngrep i naturen.

– Vi snakker ikke om en grøft, men om å sprenge ut en fjellgate på 20-25 meter i den norske fjellheimen, sier Meldal.

Hun opplyser at Statnett også utredet en sjøkabel fra Sogn og Fjordane til Møre og Romsdal. Merutgiftene lå på mellom 6 og 7 milliarder kroner.

De fornybare energikildene som planlegges i Sogn og Fjordane kunne ikke nyttiggjøre seg kabelen som måtte bygges som likestrømskabel fordi strekkene blir så lange.

– Uansett er Statnett bundet til å gjennomføre prosjektene slik Stortinget har fastsatt og for oss faller da jord og sjøkabel utenfor. Det eneste alternativ til dagens planer er å velge en annen trace, sier informasjonssjefen.