Det er en kald sommerdag på Bryggen. Turister i store klynger smyger seg mellom trehusene. Sieglind Mæhlum sitter på en benk utenfor Bryggen Tracteursted. Hun har vært guide i Bergen i over 20 år. Nå har hun fått nok.

— Det er en skam at turistbyen Bergen ikke har skikkelige toaletter å tilby sine besøkende, sier hun.

Dotur til Gamle Bergen

Bergensturistene blir stadig eldre, ifølge Mæhlum, noe som forverrer toalettsituasjonen ytterligere. For henne er redningen Gamle Bergen.

— På Fisketorget og Bryggen finnes det omtrent ikke toaletter. Når jeg forteller turistene at det ikke er noen offentlige toaletter i byen, blir de helt forferdet og skjeller meg gjerne ut. Da ender det med at vi må kjøre til Gamle Bergen for å gå på do, sier hun.

I fjor fikk Mæhlums turister fra tid til annen gå på toalettet på Bryggen Tracteursted. Det er det blitt en slutt på.

— Vi kan ikke ta på oss ansvaret for å tilby bergensturistene toaletter. Det har vi ikke kapasitet til. Når det konstant er fire turistgrupper utenfor restauranten, er det umulig, sier Eric Saudan, som er innehaver av Bryggen Tracteursted.

- Folk tisser på gaten

I likhet med Mæhlum mener han at situasjonen er uholdbar.

— Bergen er en reiselivsby, og da burde kommunen sørge for at det finnes toaletter til turistene. Ingenting er skjedd siden toalettene på Torget forsvant, sier Saudan.

Litt borti gaten ligger Egon Kjøttbasaren. De opplever et vanvittig trøkk av tissetrengte turister, ifølge daglig leder Frank O. Ditlaroche.

— Det er umulig for oss å la alle som vil få gå på do her. Vi klarer så vidt å holde unna trøkket fra egne gjester, sier han.

Ifølge Ditlaroche fører den prekære situasjonen til at mange må gjøre sitt fornødne i all offentlighet.

— I løpet av sommeren har jeg sett flere titalls personer stå og tisse midt på gaten, sier han.

Han sier videre at dette er et stort problem for alle de næringsdrivende.

- Blir toalett i servicebygget

Byrådsleder Monica Mæland opplyser at kommunen leier toaletter på Zachariasbryggen og Bryggen, og at disse skal være tilgjengelige for alle.

— Etter at bystyret sa nei til Clear Channel-avtalen, har ikke offentlige toaletter vært diskutert i bystyret, sier Mæland.

Hun forteller videre at det er meningen å få på plass toaletter i det nye servicebygget som er under planlegging på Torget. Byrådslederen kan ikke si noe om når bygget skal stå ferdig.

— Wo sind hier die toiletten?

Tilbake på Bryggen er guide Mæhlum, som opprinnelig er fra Tyskland, i ferd med å utføre et eksperiment. Hun har tatt plass foran disken på det nye kundesenteret, hvor hun utgir seg for å være tysk turist på toalettjakt.

Jenten bak disken peker til venstre. Sieglind finner etter hvert et toalett.

— I går var det bare hengelås på døren her. Ja, ja. Tusenvis av turister har iallfall ett toalett på deling, sier Sieglind Mæhlum.

FORBANNET: Jeg synes grådighetskulturen i Bergen har tatt overhånd. Det virker som man bare er interessert i turistenes penger, og blåser i å legge til rette for dem. Det er uhørt at det knapt finnes et toalett i byen, sier guide Sieglind Mæhlum.