Det er ikke småbeløp turister og byens innbyggere betaler i parkeringsbøter hvert år.

Store summer

Tall fra Bergen kommune viser at 26 millioner kroner havnet i kommunekassen i 2013 etter feilparkeringer. Trolig blir tallet like høyt i år.

Utenlandsregistrerte kjøretøy står for rundt 10 prosent av bøtene som blir ilagt.

— Vi har en avtale med et svensk fordringsselskap som krever inn utestående parkeringsbøter fra statsborgere fra andre europeiske land. Ordningen fungerer svært bra, sier Arvid Johan Heggestad, avdelingsleder i Trafikketaten i Bergen kommune.

Veileder turistene

Trafikketaten har et godt inntrykk av de som besøker byen vår i turistsesongen.

Trafikkbetjent Magrethe Lillestøl forteller om hyggelige turister. De får som regel veiledning, ikke bøter.

— Det er spesielt ordningen med soneparkering de har problemer med å forstå. Men vi forsøker å veilede dem så godt vi kan, sier hun.

- Blir de sinte når dere kommer?

— Nei. De er svært hyggelige, og har forståelse for at vi må gjøre jobben vår, sier Lillestøl.

To grupper

Det er to grupper som byr på utfordringer for etaten.

— Det er fastboende med utenlandskregistrerte kjøretøyer og turister, sier Heggestad.

Før avtalen med selskapet i Sverige var det en omfattende prosess å inndrive utestående bøter.

Får lite kjeft

— Nå sitter vi igjen med rundt 40 prosent av bøtesummene på de rundt 2000 utenlandssakene hvert år.

Resten av pengene går til det svenske firmaet.

— En liten andel av bilistene er det ikke mulig å spore, sier avdelingslederen.

Lillestøl har vært trafikkbetjent i 18 år og har merket en endring i mentaliteten hos bilistene.

— Jeg tror det er en myte at vi trafikkbetjenter får mye kjeft. Mange yrkesgrupper har det nok verre enn oss, sier hun.