Mons Kvamme har bodd i området hele livet og fulgt utviklingen. De siste årene synes han det er blitt ekstra ille med flere store dobbeltdekkerbusser som stopper ved et parkering-forbudt-skilt foran Akvariet.

— Det er kaos i hele Nordnesbakken. Spesielt når rutebussen kommer i tillegg og biler prøver å kjøre forbi de mange bussene. Dette er også et område med mange myke trafikanter, familier på vei til Akvariet og unger som skal på fotballtrening eller i sjøbadet. Jeg frykter at det snart vil skje en ulykke, sier Kvamme, som er styremedlem i Ytre Nordnes Vel.

- Komplett kaos

Han er oppgitt over at det borgelige flertallet i Fylkestinget nylig stemte for at et fjerde selskap konsesjon for sightseeingrute med såkalt hop on - hop off-buss.

Til tross for at både fylkesrådmannen og de eksisterende busselskapene frarådet det. Turbuss Vest, ett av selskapene som i dag har løyve, skrev følgende i en uttalelse før avgjørelsen falt i april:

«Etter vår mening er det ikke plass til flere aktører i Bergen, i det vi kan oppleve at vårt vakre sentrum blir en kontinuerlig rekke av køstående busser. Problemet er allerede en kritisk faktor i bybildet».

Skyss påpekte også at deres rutebusser daglig må vente for å slippe til på holdeplassene.

— Venstre forsvarer avgjørelsen med at de er for fri konkurranse. Men de som må betale for den frie konkurransen, er vi sentrumsbeboere. Et eller annet sted bør det gå en grense hvis man ikke vil overlate sentrum til turister. Man er flink til å skaffe cruiseanløp til Bergen, men det mangler en del på håndteringen av alle turistene. Turistbussene skaper problemer flere steder i bykjernen, på Vetrlidsallmenningen er det jo komplett kaos, sier Mons Kvamme.

TETT TRAFIKK: Lørdag ettermiddag sto det åtte turistbusser på Veterlidsallmenning samtidig.
ANE ELISABETH BØRHAUG

Venstre vil ikke avgrense

Gruppeleder for Venstre på fylkestinget, Mona H. Hellesnes, mener det er politikernes ansvar å legge til rette kollektivmuligheter for alle som ønsker å komme seg rundt i fylket.

— Vi vil ikke avgrense antall aktører i et kommersielt marked med å si nei til enkeltaktører, sier hun.

Hellesnes understreker at man samtidig må ta på alvor at tilretteleggingen ikke er god nok lokalt.

— Her må både fylket og Bergen kommune se på hva som kan gjøres og finne løsninger. Holdeplassene er et kommunalt ansvar. Den nye bussen starter ikke opp før tidligst neste sommer. Da har Bergen kommune god tid til å dimensjonere og tilrettelegge holdeplassene etter behovet, mener Hellesnes.

Forvirrende for turister

Det fjerde selskapet som fikk konsesjon, Open Top Sightseeing Norway AS, har to etasjers busser som skal gå hvert 40. minutt alle dager mellom 20. mai og 31. august fra neste år.

Selskapet driver allerede en tilsvarende rute i Oslo.

Mons Kvamme frykter at forholdene blir enda verre med fire ulike selskap, og synes det er rart at man ikke forsøker å frakte turistene rundt i de trange bergensgatene på en annen måte enn ved store dobbeltdekkerbusser.

— Jeg har inntrykk av at det er oslobaserte firma som driver de fleste bussene, flere av dem reklamerer attpåtil for severdigheter i Oslo! Mange har også gamle, støyende motorer. Det virker som om dette er en bransje med fint lite regulering. Det er helt Texas her i høysesongen når bussene kommer med få minutters mellomrom, sier Kvamme.

Mens BT sto ved Akvariet en drøy halvtime lørdag formiddag, registerte vi 5 sightseeingbusser, to andre turistbusser, en rutebuss samt flere taxier og privatbiler.

Ansatte ved Akvariet har merket at flere selskap som tilbyr samme tjeneste skaper en del forvirring blant turistene.

— Vi har rabattavtale med ett av selskapene, mens et annet selskap har reklame for Akvariet på bussen. Det skaper en del forviklinger. Folk lurer alltid på når «deres» buss kommer, og det er det ikke så lett å svare på, sier Elisabeth Grønner i billettluken.

Lov å stoppe

Ved Trafikketaten i Bergen kommune får BT opplyst at ulovlig parkering i dette området har vært et problem.

— Vi ryddet opp i dette for en del år siden. Bussene kan få gebyr om de blir stående ved parkering forbudt-skilt, men det er imidlertid lov å slippe av- og på passasjerer, sier arbeidsleder Trond Søreide.

Han legger til at man jobber med å organisere parkering ved Skoltegrunnskaien for turistbusser som venter på passasjerer som skal med Fløibanen, slik at de ikke blir stående på Vetrlidsallmenningen.

På Nordnes mener han det bra med parkeringsplasser, men at det mangler gode stoppesteder for hop-on-off-bussene.

Si din mening!

parkering.jpg
ODD MERHUS