Professor Atle Nesje tek eit atterhald om Nigardsbreen. Den ligg robust til, og der har breførarane samla seg. På andre brearmar kan dei ikkje lenger tilby sine tenester. Det er rett og slett for farleg å ferdast.

— I løpet av dei siste par dagane har det gått eit ras på Briksdalsbreen som ville ha teke livet av dei mest vågale turistane, dersom det hadde vore i sommarsesongen, seier Nesje.

Han observerte fersk knust is då han i går var opp til brefoten for å gjera målingar.

— Breen har gått attende 87 meter sidan første veka i oktober i fjor, fortel han.

— Du hadde høgare tal i fjor. Betyr det at tilbakegangen er i ferd med å stogga opp?

— Nei slett ikkje. Rett nok gjekk Briksdalsbreen attende med heile 145 meter frå 2005 til 2006, men to faktorar spelar inn. For det første knakk ei svært stor isblokk av i fjor. Den utgjorde åleine mange meter. For det andre ligg ikkje isen ute i vatnet lenger. Is i vatn førte til ekstra fart i smeltinga når ein berre måler lengdemeter.

— Så volummessig smeltar det om lag like fort?

— Ja.

— Kan vi også seia at smeltinga akselererer?

— Det kan vi, om vi ser det i eit litt lenger perspektiv. Briksdalsbreen har trekt seg attende 510 meter dei siste ti åra. Og mykje av dette har skjedd sidan 2001.

— Kva med all snøen som fall i høgfjellet i vinter?

— Det får vi ikkje vita før om tre år. Eg er spent på kva verknad snøvinteren får på isdanninga, seier Nesje.

Sett i eit enda lenger perspektiv er Briksdalsbreen i dag 43 meter kortare enn i 1955, den tidlegare «baklengsrekorden». I 1750 strekte breen seg 1,5 km lengre nedover dalen enn i dag.

BRIKSDALSBREEN: Biletet er tatti september i år.