En gruppe på skitur utløste et 100 meter langt flakskred da de var på vei ned fra fjellet, ved 15-tiden onsdag. Ingen ble tatt av skredet, men det oppsto dramatikk da andre skiløpere som befant seg høyere oppe var på vei inn i samme skredområde.

— Medlemmer fra turgruppen ropte opp til skiløperne og klarte å hindre at de kjørte inn i det rasfarlige området, sier operasjonsleder Nils Erik Eggen til bt.no.

Eggen berømmer innsatsen fra turgruppen, og mener dette kan ha hindret at skiløperne utløste nye ras. Han sier det er generell rasfare i fjellet og oppfordrer folk til å legge skituren til sikre områder.

— Det er lett å glemme at fjellet også kan være farlig når sola skinner, sier han.