I høst startet 22 elever i spesialklassen på Bergen Handelsgymnasium (BHG), som skal fullføre videregående på to år.

— Jeg tenkte bare at det var greit å bli ferdig tidligere. Så kan jeg bruke det ekstra året til noe annet eller å begynne å studere tidligere, sa Marita Sperrevik til Bergens Tidende i januar.

Utvider med to år

Årets kull er det andre som har startet med prøveordningen, og de så lenge ut til at de ble de siste som startet på studiet.

Men i dag har Utdanningsdirektoratet bestemt at forsøksordningen med toårig løp ved Bergen Handelsgymnasium blir utvidet med to år, dvs. for skoleårene 2012–2013 og 2013–2014.

— Det er i alle fall bedre enn det neiet vi fikk i utgangspunktet. Nå må vi bar overbevise dem om at tilbudet bør bli permanent, sier Dan Femoen (H), nestleder i Opplæring- og helseutvalget i Hordaland fylkeskommune.

Utdanningsdirektoratet setter blant annet følgende vilkår for forsøket:

  • det skal gjennomføres en grundig underveisevaluering av ordningen i 2012.
  • rapport fra underveisevalueringen sendes Utdanningsdirektoratet innen september 2012.
  • ekstern sluttevaluering skal gjennomføres og avsluttes innen 31.12.2014. Rapporten sendes Utdanningsdirektoratet.
  • På vegne av Hordaland fylkeskommune, skolen og våre elever, så er jeg glad for at direktoratet tok til fornuften i denne saken og kom med et raskt og positivt svar, sier Femoen.

Avslo først søknad

Utdanningsdirektoratet avslo først Hordaland fylkeskommunes søknad om å videreføre prøveprosjektet. Årsaken var at ungdom har rett på tre års heltids videregående opplæring. «Søknaden fra Hordaland fylkeskommune vil begrense rettigheter elever har etter opplæringsloven og krever således lovendring før å kunne gjennomføres», skrev direktoratet i sitt avslag.

Opp i spørretimen

Men etter at stortingsrepresentant Henning Warloe (H) tok saken opp i spørretimen på Stortinget 19. januar, lovte Forsknings— og høyere utdanningsminister Tora Aasland (SV) at utdanningsdirektoratet skulle behandle søknaden på nytt.

Hun understreket at søknaden om en permanent ordning vil bli avslått og at en forlengelse av det pågående forsøket vil bli vurdert på nytt.

— Forsøket har vart altfor kort til å kunne gi det permanent status. Derfor vil departementet vurderer det på nytt når det er gått tre år som forutsatt, sa Aasland til bt.no etter spørretimen.

På gangen etterpå opplyste statsråden til bt.no at direktoratet rett og slett hadde rotet bort papirene.

— Ved en inkurie var ikke søknaden om BHG og forlengelse av ordningen behandlet, da de avslo å gi skolen en permanent ordning med toårige løp, sier hun.

Bedre rutiner

— Det har vært rot fra direktoraters side og man trenger bedre rutiner på hvordan man håndterer slike saker. Jeg håper dette er en glipp og at de har tatt til fornuft, sier Femoen.

Han er fast bestemt på at dette tilbudet bør bli permanent.

— Alle ser at dette er et tilbud som er etterspurt og jeg skal i alle fall følge opp denne saken, sier han.

— Nå håper jeg at våre dyktige og arbeidsomme elever benytter seg av dette gode tilbudet med studiespesialisering på to år, og jeg vil på vegne av Hordaland fylkeskommune ønske lykke til!

Hva synes du? Si din mening i kommentarfeltet under.