Høydebegrensningen på Toppetunnelen i Åsane skaper stor irritasjon. Biler over 3,9 meter må kjøre Morvikveien.

Trafikkfarlig omvei

— Dette er helt på trynet! I stedet for å kjøre på en bedre vei, må nå all tungtrafikken kjøre en lang omvei. Der er det mange skoler og barnehager, sier Ørjan Orra.

Jeg kvier meg til den første snøen kommer. Da ser jeg for meg en polsk trailer på dårlige dekk som kommer ned Slettestølsvegen og soper med seg en rekke unger.

På Toppemyren industriområde er det etablert en rekke bedrifter og det er stor trafikk av store biler til og fra området.

Bare Ørjan Orra Transport har ti store biler. Det betyr at det blir minst 20 kjøreturer på Morvikveien hver eneste dag.

— Forbi syv barnehager

— Jeg satt på terrassen og talte 38 tungtransporter som kjørte Morvikveien i løpet av en liten halvtime. Det er helt sykt at de kan bygge ut og godkjenne et industriområde, samtidig som de senker tillatt høyde i tunnelen, sier Knut Sandvik, som bor i Kolbulia.

Han har regnet ut at tungtransporten nå må kjøre forbi syv barnehager og fire skoler. Mellom Toppetunnelen og oppover Salhusveien er det nesten ikke folk som bor.

- Fristende å kutte ned hele skiltet

— Jeg kvier meg til den første snøen kommer. Da ser jeg for meg en polsk trailer på dårlige dekk som kommer ned Slettestølsvegen og soper med seg en rekke unger. Det er så fristende å ta en vinkelkutter og kutte ned hele skiltet, for å berge ungene, sier Knut Sandvik.

Statens vegvesen har satt opp høydebegrenser på 3.90 ved innkjøringen til Toppetunnelen. De fleste vogntog er mellom 3.90 og 4.10 meter høye.

— Hadde de satt en begrensning til 4.05 hadde 90 prosent av tungtrafikken kunne kjørt den veien, sier Ørjan Orra.

Sentrert kjøring?

Toppetunnelen ble bygget i 1964/1965, er 114 meter lang og har fortau på begge sider. Den går mellom Slettestølsvegen og Salhusvegen. Omkjøringen på Morvikveien er om lag syv kilometer tur/retur.

Knut Sandvik har målt høyden i tunnelen med lasermåler. Han har funnet ut at det er 4.57 meter opp til lysarmaturene. Til buen i tunnelåpningene er det 4.98 meter.

— Et alternativ på kort sikt kan vel være å ha sentrert kjøring i tunnelen. Med dagens teknologi er det ingen problemer med å ha en sensor som varsler når det kommer en høy bil, slik at motgående trafikk får rødt lys, mener Sandvik.

Alle tunneler under 450 centimeter skal skiltes. Det legges inn en sikkerhetsmargin på mellom 10 og 20 centimeter, for at høye biler ikke skal ta opp i taket. Politiet har skiltmyndighet for veier og tunneler. De bygger sine vurderinger på de tekniske beregninger som Statens vegvesen gjør når det gjelder hva som er forsvarlig høyde i en tunnel.

- Trailere rev ned lysene

- Hvorfor har dere skiltet tunnelen til 390 centimeter?

— Den har hele tiden vært en høydebegrensning på 390 centimeter i Toppetunnelen. Vi hengte i oktober 2011 opp ett høydehinder, fordi vi var veldig plaget med at trailere kjørte ned lysarmaturet inne i taket tunnelen. Det kostet mye, sier Karsten Epland, som er prosjektleder for drift og vedlikehold av tunneler i Statens vegvesen.

Epland sier Toppetunnelen har en spesiell form, den er flat i midten og har gangfelt på sidene. Det er ikke problem for høyere biler å kjøre gjennom dersom de kjører med forsiktighet.

- Er det vurdert å gjennomføre sentrert kjøring gjennom tunnelen. Alternativt å flytte lysene ut på sidene av tunneltaket?

— Nei, skal det gjøres noe, må selve tunneltaket heves. Og det vil koste mye. Dette er en fylkeskommunal tunnel, så det må eventuelt avgjøres politisk, sier Epland.

Ikke med i handlingsprogrammet

- Foreldre er bekymret for at den økte tungtrafikken kan føre til alvorlige ulykker på Morvikveien. Vil dere ta initiativ til at tungtrafikken kan få bruke Toppetunnelen?

— Vi har mange slike lokale utfordringer. Fylkeskommunen har nettopp diskutert Regional transportplan for Hordaland. Knyttet til den er det laget et handlingsprogram for trafikkprosjekter de neste fire årene. Ombygging av Toppetunnelen er ikke med her, sier avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen.

Bør det gjøres noe med høyden i Toppetunnelen? Hva mener du?

MÅ GJØRE NOE: Ørjan Orra mener noe må gjøres med høyden i Toppetunnelen. - Den er nå snart femti år gammel. Svigerfar min er tunneldriver og var med på bygge den midt på sekstitallet. I stedet for bare sette ned lovlig høyde, bør de gjøre det mulig for tungtransporten å kunne bruke den, sier Orra.
Pål Engesæter
OMDISKUTERT SKILT: I de fleste tunneler er det lov å kjøre med langt høyere biler enn i Toppetunnelen. Må det være slik?
Pål Engesæter
- KAN ENDE MED KATASTROFE: Knut Sandvik sier utbyggingen av industriområdet på Toppe og boligbyggingen i området har skapt stor trafikkøkning. - Det virker som bussene skal ta igjen det de har tapt utover Åsaneveien i Morvikveien. At tungtransporten må kjøre denne veien fordi noen oppe i systemet har funnet på denne høydebegrensningen, kan ende med en katastrofe, sier Sandvik.
Pål Engesæter