Disse pengene skal benyttes til å brannsikre tunneler i Bergen, opplyser vegkontoret.

Tunnelene som skal sikres er Munkebotntunnelen og Glasskartunnelen på Nordre innfartsåre. Sikringen går ut på å dekke 5000 kvadratmeter brannfarlig PE-skum med sprøytebetong.

Vegsjef Ole Chr. Torpp opplyser at de tre millioner kronene er blitt frigjort gjennom et program for effektivisering som er gjennomført i Statens vegvesen. Programmet har gjort det mulig å overføre penger fra administrasjon til praktiske oppgaver på veien.

SIKRES: Glaskartunnelen i Åsane er en av de tunnelene som skal sikres mot brann. Her bilde fra en tidligere ulykke i Glaskartunnelen. Arkivfoto BT.