Uregistrerte bilvrak, plast, papir, tilhengere, enda mer plast, parkerte biler, tomme maursyrekanner. Rothaugstunnelen anno 2003.

For fem år siden ble kollektivtunnelen i Sjøgaten stengt og pusset opp for to millioner kroner. Da arbeidet var ferdig, ble den ikke gjenåpnet — og siden har den til manges irritasjon stått ubrukt.

Ti forslag for døve ører

En av dem som har kjempet for å gjenåpne tunnelen, er FrP-politiker Arvid Blommedal, som i går avsluttet sine fire år i byrådet.

— Biler står feilparkert og narkomane bruker tunnelen som oppholdssted. Tunnelen er rett og slett blitt en søppelplass, og den er også en trafikkfelle, mener Blommedal.

I løpet av sine fire år i politikerverden har han gjentatte ganger satt Rothaugstunnelen på dagsordenen. Ti ganger, når han teller etter.

— Jeg begynte med dette som kampsak og slutter med det som kampsak, så vi kan vel si at ringen er sluttet, sier Blommedal tørt. - Det er til og med vedtatt at den skal åpnes som gang- og sykkelvei våren 2004, men jeg tviler på om det skjer.

I utgangspunktet foreslo den tidligere bussjåføren at tunnelen skulle gjenåpnes for kollektivtrafikk. Han synes uansett det er bedre at den brukes av syklister og fotgjengere enn å stå tom slik som i dag.

Vegvesenet på vent

Senest i sommer foreslo byrådet og Statens vegvesen at Rothaugstunnelen skal åpnes for syklende og gående.

I et svar på hvorfor dette ennå ikke har skjedd, sier overingeniør i Statens vegvesen, Svein Holmedal, følgende:

— Prosjektet ligger rett og slett dødt i øyeblikket. Det som gjør at saken står stille, er at fotgjengerproblematikken må ses nærmere på. Vi har ennå ikke funnet en tilfredsstillende fotgjengerløsning i området, forklarer Holmedal. Sikkerhetsforholdene i tunnelen må også sjekkes.

At Rothaugstunnelen aldri åpnet igjen etter oppussingen forklares med at trafikken ble flyttet da Nygårdstunnelen og Fløyfjellstunnelen kom.

— Behovet ble ikke det samme, sier Holmedal.

Hvorvidt det noen gang blir mulig for syklister og fotgjengere å benytte seg av tunnelen, tør ikke overingeniøren å love.

— Til syvende og sist er det et spørsmål om penger.

LYS I TUNNELEN? Først brukte man to millioner kroner på å pusse opp Rothaugstunnelen, deretter lot man den stå stengt. Grevlingene synes sikkert det er topp, men enkelte byborgere har kjempet for gjenåpning i fire år.<p/>FOTO: ARNE NILSEN