Tunnelalternativene i sentrum vil bli mellom 2,3 og 3,4 milliarder kroner dyrere enn dagalternativet over Bryggen.

Alternativet over Bryggen vil koste 7,8 milliarder kroner. Tunnel fra Christies gate 11,1 milliarder og tunnel fra Peter Motzfeldts gate vil koste 10, 1 millarder kroner.

Det er kombinert med en dagløsning i Sandviken og forlengelse av Fløyfjellstunnelen.

Det billigste tunnelalternativet vil koste 9,2 milliarder kroner. Men det innebærer en lang tunnel fra Christies gate og gjennom hele Sandviken, et alternativ som ingen partier har gått inn for.

Det betyr at den eksterne kvalitetssikringen til Terramar har kommet frem til langt høyere sluttsummer for alternativene enn kommunens egen fagetat.

Dyrere med kulvert

— For alle alternativ bør basiskostnaden økes. Kalkylene har for lave kostnader til byggherrekostnader, sier Jan Rune Baugstø fra Terramar, som presenterer rapporten.

For de ulike alternativene har Terramar lagt inn ekstra kostnader for basiskostnader på mellom 445 millioner og 1,45 milliarder, avhengig av hvilket alternativene.

— Spesielt de to tunnelalternativene i sentrum er økt i produksjonskostnader. Det skyldes at vi mener kulvertkostnadene er undervurdert, sier Baugstø.

Han omtaler kostnadsveksten som udramatisk.

— Det er ingen sensasjon at kostnader øker på et slikt prosjekt, sier han.

Større usikkerhet

Terramar mener dessuten at usikkerhetsmarginene bør økes.

— Vi mener marginene er for snevre, og gir ikke et realistisk bilde av usikkerheten i et prosjekt i en så tidlig fase, sier Baugstø.

Firmaet mener tunnelalternativet i Christes gate, samt utvidelse av Fløyfjellstunnelen har høyest usikkerhet. Derimot har tunnelalternativet i Sandviken minst usikkerhet.

Dersom usikkerheten økes til et såkalt P90-nivå (der man er ekstra pessimistisk), vil kostnadene for de ulike alternativene øke til mellom 10,4 milliarder kroner til 14,6 milliarder kroner.

— Det er ganske ekstreme verdier. Ni av ti ganger vil resultatet bli bedre enn dette, men vi mener det er viktig å ha med den usiikerheten, sier Baugstø.

Rygg: - Tunnel umulig

Byråd Filip Rygg sier at han ikke er overrasket over kostnadsøkningen.

— Selv om summene for alle alternativene er blitt høyere, er bildet det samme. Det viser at den løsningen som er faglig anbefalt og som gir best kollektivdekning kommer langt rimeligere ut enn alternativene som er frarådet. Med slike summer vil tunnelene gi Bergen svært høye bompenger, trolig en dobling til over 50 kroner. Disse alternativene er derfor umulig å realisere, sier Rygg i en kommentar.

Han går da ut fra at staten ikke vil dekke de ekstra kostnadene, og at det må betales av bergenserne selv, gjennom bompenger. Det ville i så fall betydd at et lån på åtte milliarder kroner må nedbetales.

- Tunnel er ikke dødt

Tunneltilhengerne er helt uenig i Ryggs fremstilling.

— For det første er det et helt uaktuelt premiss. Staten skal betale 50 prosent, det er premisset. Forskjellen mellom bane over Bryggen og vårt ønskede alternativ, nemlig tunnel i sentrum og forlenget Fløyfjellstunnel, er på 1,9 milliarder kroner. Det betyr at vi må løse 950 millioner lokalt, sier Harald Schjelderup (Ap).

- Er det en regning dere mener det er verdt å ta?

— Nå må vi se nærmere på denne rapporten. Men det er i hvert fall helt feil å si at tunnelalternativet er dødt.

Senterpartiet, Rødt og De Grønne er også uenig i konklusjonen til byrådet. De peker på at tunnel vil gi raskere bane, og dermed er et bedre miljøalternativ.

— I tillegg får vi skjermet Bryggen, som det verdensminnet det er, sier Sondre Båtstrand (MDG).

Det er Hordaland fylkeskommune som har bestilt nye utredninger i bybanesaken. De har hyrt inn selskapet Terramar for å gjennomgå kostnadene til de enkelte traseene.

Bakgrunnen for utredningene er at flertallet av bystyrepolitikerne ønsker å legge Bybanen i tunnel gjennom sentrum.

Utsatte avgjørelse

Etter at det ble klart av bystyreflertallet gikk mot byrådets ønske om å legge banen over Bryggen, ble det bestemt å gjennomføre en rekke nye utredninger.

Mens kommunens fagfolk på nytt har gjennomgått tiden banen vil ta, og hvilke konsekvenser de ulike traseene vil få, bestemte altså fylket seg for å se på kostnadene på nytt, gjennom en ekstern kvalitetssikring fra firmaet Terramar.

Vil koste

Det er de som skal betale banen sammen med bilistene og staten.

Og det skal bli nok av bompenger i årene fremover, dersom vi skal tro på Filip Rygg og kildene hans.

På Twitter tirsdag morgen la han nemlig ut følgende melding:

«Da skal vi motta kvalitetssikringen av bybanen mot Åsane. Terramar har gjennomgått kostnadene, ryktene sier det blir store tall».

PRESENTERTE RAPPORT: Jan Rune Baugstø i Terramar. Til venstre sitter fylkesrådmann Rune Haugsdal.