Men hva skal den 2,6 kilometer lange dobbeltunnelen hete? Det spørsmålet sender Statens vegvesen hermed ut til BTs lesere. Prosjektleder Ottar Midtkandal håper på mange gode forslag, og lover fine premier.

Send inn ditt forslag til tunnelnavn

Med bystyrets vedtak mandag kveld er reguleringsplanen for Ringveg vest godkjent. Da er neste trinn Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2005. Mye rart skal skje om det ikke der ligger en bevilgning for anleggsstart på Ringveg vest og på bybanen.

Men det hefter fortsatt en usikkerhet ved sistnevnte prosjekt. Reguleringsplanen er ikke godkjent. Den er sendt til sluttbe-handling i Miljøverndepartementet. Vi kan altså oppleve at Ringveg vest starter i 2005, mens bybanen ikke rekker frem og må vente til 2006. Hos Statens vegvesen bretter de nå opp ermene.

Litt forsinket

— Nå går vi i gang med prosjektering og detaljplanlegging. Og så må anleggsar-beidene ut på anbud, sier prosjektleder for Ringveg vest, Ottar Midtkandal, til Bergens Tidende.

— Vi er litt forsinket i forhold til tidligere oppsatt skjema. Derfor blir det høsten 2005 før vi kommer i gang. Så regner vi med en anleggsperiode på tre og et halvt år. Det vil si at veiåpning vil finne sted ut på vårparten i 2009, sier Midtkandal.

Utbyggingen av Ringveg vest inngår i Bergensprogrammet. På grunn av økte prisoverslag er utbyggingen i Bergensprogrammet 1. del, frem til 2011, redusert noe. Meningen var å bygge Ringveg vest helt fra Flysplassvegen til Sandeid i 1. del. Men da det i fjor ble klart at den-ne delstrekningen ville komme på ca. 1,4 milliarder kroner, ble Statens vegvesen og Bergen kommune enige om å la strekningen Dolvik-Flyplassvegen vente.

2,3 milliarder

Rekkefølgen blir da denne:

  • 1. byggetrinn: Dolvik-Sandeid, med nesten hele strekningen i en 2,6 km lang tunnel.
  • 2. byggetrinn: Sandeid-Liavatnet. Også nesten bare tunnel, 3,7 km.
  • 3. byggetrinn: Dolvik-Flyplassvegen. 1,6 km.

Den samlete prislappen for de tre dels-trekningene lyder på ca. 2,3 milliarder kroner. Første byggetrinn er beregnet til 992 millioner.

Etterslep

Pengene som trengs for byggingen kommer fra bompengeringen og fra staten i form av riksvegbevilgninger. Når tunnelen under Søreide åpner, vil bomstasjonen ved Straume båtforeningen bli supplert med en bomstasjon i Dolviken, ved inngangen til nordgående tunnelløp. Fra neste år og utover vil så Bergensprogrammet stikke av gårde med størstede-len av riksveibevilgningene for Horda-land fylke. Dette er i tråd med fylkestingsvedtak om at Bergen og resten av Hordaland skal dele 50/50 riksvegmidlene fra staten i transportplanpe-rioden 2002-2011. — Fra 2002 og fremover har det oppstått et etterslep i forhold til Bergensprogrammet på 75 millioner kroner. Det er viktig at Bergen kommune er på vakt og ser etter at disse pengene kommer på plass til oppstarten av anlegget på Ringveg vest, sier Aps samferdselstalsmann i Bergen bystyre, Arne Jakobsen.

DOLVIK: I Dolviken, rett sør for Søreide, vil 1. byggetrinn av Ringveg vest bli knyttet til Ytre-bygdsvegen og Dolvikvegen gjennom en bro og en ny rundkjøring. Utbyggingen videre gjennom tunnelene mot høyre hører til 3. byggetrinn av Ringveg vest.