Arbeidet med neste byggetrinn på Bybanen er allerede i gang.

Nesttuntunnelen har vært stengt i snart seks uker på grunn av «kolliderende» traseer.

Ved kulturhuset på Nesttun skal Bybanen gå inn i tunnel og komme ut igjen ved Skjoldskiftet.

Inni fjellet krysser banen Nesttuntunnelen med liten margin.

— Vi går så bratt ned vi kan, sier prosjektleder for arbeidet, Henrik Schaathun.

Likevel krysser bybanetunnelen like under kjørebanen i biltunnelen.

Bygger bro

I sommer er biltunnelen gravd opp i femten meters lengde og en bro bygget over det som skal bli bybanetunnel.

— Skulle vi hatt fjell mellom de to traseene, måtte Bybanen gått enda syv meter dypere. Det ville blitt for bratt, sier Schaathun.

Betongelementer er lagt over hullet i veibanen som en bro.

I går kveld ble betong lagt oppå elementene i et 25 cm tykt lag.

Etter planen skal biltunnelen være åpen for trafikk og arbeidet være avsluttet den 8. august.

Så var det tunnelen

Men så skal man sprenge ut bybanetunnelen.

Biltunnelen vil bli stengt når skytesalvene begynner å nærme seg.

— Det er mest fordi det gjaller i tunnelen etter skytingen. Bilistene kan få seg et sjokk, sier Schaathun.

Trafikken vil stoppes bare noen minutter hver gang.

Han forteller det først vil bli skutt ut en liten pilottunnel frem under broen som nå blir laget.

Broen er dekket av skytematter på undersiden for å beskytte den mot skader når skuddsalvene går.

- Blir det vanskelig å få bybanetunnelen til å treffe under broen dere lager?

— Nei. Vi skal treffe på centimeteren. Det er ikke noe problem, slår Schaathun fast.

I 2013 skal Bybanen kjøre helt frem til Lagunen.