Mellom Os og Austevoll er Bjørnefjorden 460 meter dyp. Dermed må toget ned på minst 550 meter. Maksimal stigning på Bergensbanen er 23 promille, og det bare på et par punkter, fremgår det av materiale fra Jernbaneverket.

Går vi ut fra 20 promille, blir en tunnel som må ned til nesten 600 meter, nærmere 60 kilometer lang med jevne stigningsforhold mot begge ender. En 57 kilometer lang jernbanetunnel er for tiden under bygging under Gotthard-massivet i Sveits.

Heishus i Haugesund

Men sveitserne har ingen fjorder å ta hensyn til. På våre breddegrader er det klart at en jernbanetunnel som dukker ned i nærheten av Bergen jernbanestasjon, eller i Arna, ikke kan komme i dagen igjen før på Rommetveit på Stord.

Og selv det blir kritisk når toget deretter skal 250 meter ned igjen for å komme under Bømlafjorden til Sveio. Skal det gå bra, må Leirvik stasjon plasseres lenger under bakken enn selv de dypeste undergrunnsstasjonene i London.

Dette blir like kritisk i Haugesund. Den gamle jernbanestasjonen der kan i beste fall benyttes som heishus for stasjonen langt nede i dypet.

Helt til Sandnes?

Når jernbanetunnelen skal stige opp etter passering 250 meter under Boknafjorden, må tunnelen trolig fortsette nesten helt til Sandnes, dersom stigningen på maks. 20 promille skal overholdes.

I tillegg må det stilles spørsmål ved sikkerheten. Hvordan skal redningsmannskapet komme til ved avsporing eller brann. Ventilasjonen blir en utfordring, og det samme kan sies om all steinen som skal sprenges ut.