Hver enkelt Sotra-bilist som jevnlig pendler til Bergen, vil måtte regne med å måtte betale en tusenlapp ekstra i året i drivstoffkostnader.

— En tunnel gir 1,5 kilometer lengre vei enn bro, sier prosjektleder for Sotrasambandet, Magnus Natås, til bt.no.

Les også:

NAF-medlemmene vil ha tunnel

Regnestykket

Bt.nos anslag baserer seg på et tenkt tilfelle der en bensinbil bruker 0,7 liter på milen. Gjennomsnittlig bensinpris er satt til 13 kroner, og bilisten kjører til Bergen og tilbake 300 ganger i løpet av et år.

Da vil bilisten måtte regne med 819 kroner i økte bensinutgifter med tunnel i forhold til bro.

Det er et konservativt anslag, for det er ikke tatt til hensyn til høydeforskjellen i tunnelen. Den vil være rundt 200 meter og vil gi økt bensinforbruk. Bt.no har spurt Statens Vegvesen om de har regnet på hva høydeforskjellen vil bety i økt drivstofforbruk, men de har ennå ikke kunnet gi et anslag.

Totalforbruket

Det totale merforbruket vil uansett bli svært stort: Statens Vegvesen anslår at årsdøgntrafikken til Sotra, gjennomsnittet av antall biler i døgnet, vil passere 30.000 kjøretøy om noen år.

Hvis bilene i gjennomsnitt bruker bensin som i vårt tenkte tilfelle, vil merforbruket bli mer enn 1,1 millioner liter i året. Det vil igjen medføre økte CO2-utslipp på mer enn 2600 tonn.

Broprotester I kveld klokken 18.30 blir det folkemøte om Sotrasambandet i Kultursalen på Vannkanten. Mange beboere på begge sider av sundet har protestert på planene til Statens Vegvesen, som foreslår ny bro.

En ny bro medfører at flere hus må rives, og tomter må eksproprieres. Vegvesenet har begrunnet broforslaget blant annet med at en tunnel er verre for miljøet.

Bro eller tunnel? Si din mening!

NY BRO: Statens Vegvesen vil bygge ny bro. Planen skaper motstand.
Statens Vegvesen (illustrasjon)