SUN HEIDI SÆBØ

Tryvannstårnet i Oslo er sentrum i NRKs sendenett. Dette nettet består av paraboler som gjør at programmer fra distriktskontorene sendes fra fjelltopp til fjelltopp og overføres til Marienlyst i Oslo. Men en stund var NRK inne på tanken om å flytte hovedsendestasjonen over fjellet til Bergen. Årsaken var rett og slett at regndråpene som faller ned over hovedstaden kan være så tunge at det skaper trøbbel for NRK og de andre kanalenes sendinger.

— Det er et problem som vi egentlig er kjent med fra tropiske strøk, forteller Oddvar Kirkbakk, som er distribusjonsansvarlig i NRK. Han snakker om fenomenet «regnværsdemping». Det vil si at tv- og radiosignaler som sendes opp til satellitten blir påvirket av tungt regnvær, slik at signalene ikke når frem til satellitten. Dermed kan det hende at du må vente ekstra lenge på akkurat ditt favorittprogram.

— Det har skjedd at signalene blir brutt, og at sendingene har stoppet opp i noen minutter, sier Kirkbakk.

En skulle kanskje tro at Bergen ville være enda mer utsatt for problemer knyttet til regnvær og signaloverføring med de nedbørsmengdene som er her, men Kirkbakk forteller at de vurderte å flytte sendestasjonen nettopp til regnværshovedstaden.

— Sendenettet har vist seg å være mindre følsomt for Bergensregnet, så vi har vært inne på tanken om å flytte. Vi kom imidlertid frem til at det ville bli for komplisert, sier Kirkbakk.

Forsker Sofus Lystad ved Meteorologisk institutt mener imidlertid at problemene som Oslo-regnværet på sommeren og høsten medfører, ikke er noe verre enn de problemene vinterklimaet i Bergen ville gitt.

— Sludd er det aller verste for signaloverføringene, sier Lystad.