OGNE ØYEHAUG

En jury i delstaten West Virginia dømte i forrige uke Bakkebø til å betale 161 millioner dollar, cirka én milliard kroner, for sin medvirkning i en svindel som førte til at banken First National Bank of Keystone gikk konkurs i 1999.

Bakkebøs advokat i Keystone-saken i USA, Jeffrey L. Dorrell, sier amerikanske myndigheter nå kan ta pant i Bakkebøs eiendom for å kreve inn pengene.

Det hjelper ikke at Bakkebø mener han ikke har gjort noe straffbart og anker erstatningsdommen. Innkrevingen kan starte straks, ifølge Dorrell.

Stoppes i Norge

Men så lenge Bakkebø bor i Norge er det ikke så enkelt for amerikanerne.

Advokat John Christian Elden sier i en e-post til Bergens Tidende at en slik erstatningssak også må kjøres gjennom hele det norske rettsapparatet.

Elden presisere at han uttaler seg på generelt grunnlag, ikke om Bakkebøs sak spesielt:

«I prinsippet er det ikke noe i veien for at en amerikansk sivil dom kan medføre at det blir tatt arrest eller utlegg i Norge. Det blir en konkret vurdering av dommen, og som må foretas av den lokale tingretten i Norge der han bor, hvis det kommer en slik begjæring. Før utlegg kan tas (penger kan tas og utbetales), må dommen være endelig.

Kan ikke utleveres

Elden har erfaring med utleveringsspørsmål og forholdet mellom norsk og amerikansk strafferett gjennom arbeidet som advokat for den tidligere motorsykkelklubblederen Thore «Henki Holm Hansen, som nettopp har sonet syv års fengsel i USA.

Holm Hansen ble arrestet på en reise til Belgia og utlevert til USA i 1997.

Hadde Holm Hansen holdt seg i Norge kunne han ikke ha blitt utlevert. Det samme gjelder for Harald Bakkebø.

«Etter vår lovgivning kan ikke en norsk statsborger utlevers fra Norge til straffeforfølging i land utenfor Norden», skriver Elden.

Amerikanske myndigheter har reist straffesak mot Bakkebø i en annen sak der et finansselskap gikk over ende i 1991. Påtalemyndigheten mener Bakkebø svindlet selskapet, men Bakkebø reiste hjem til Bergen i 1998, før saken kom opp.