Det er duket for lansering av skoleprogrammet «Kraft og spenning». På vitensenteret står et lite kraftverk. I taket henger et vannmagasin som rommer 300 liter vann. Men vannet havner ikke i magasinet av seg selv. Det må pumpes opp ved hjelp av tre sykler og ren muskelkraft.

— Vannet i magasinet inneholder potensiell energi. Når vi åpner slusene, hva får vi da? Spør vitevert Ingrid Angelskår.

Elevene i 9. klasse på Sund ungdomsskole er invitert til VILVITE for å innvie det nye skoleprogrammet.

— Bevegelsesenergi, svarer en av elevene nø­lende.

— Riktig! Og bevegelsesenergien får turbinen til å gå rundt, svarer Angelskår.

— Og her har vi en g ...?

— Generator!

— Som omformer bevegelsesenergien til elektrisk energi, utdyper viteverten.

Unik kombinasjon

Det er mange begreper å holde styr på - strøm, spenning, resistans og effekt - men elevene følger interessert med. Angelskår forteller at de må tråkke vann til 60 fulle vannmagasiner for å få nok strøm til å lade en mobiltelefon. Det gjør inntrykk på dem som har prøvd seg på syklene.

— Det var kjempetungt, sier Charlotte Hjørnevik (14).

— Det går noen lys opp i forhold til det med strømforbruk. Vi tre klarte på det meste bare å produsere fire watt til sammen.

Hun og klassekameratene Karoline Aune (14) og Tore Henrik Jacobsen (14) er skjønt enige om at opplegget er veldig læ­rerikt. Også kontaktlæ­rer Esther Valskog er begeistret.

— Dette fungerer veldig bra. Innen energi er det mange vanskelige og diffuse begreper å forholde seg til. Dette tilbudet gir en unik kombinasjon av erfaring og teori som vi ikke har mulighet til å gi elevene i klasserommet, sier hun.

Typisk bergensk

For læringsprosessen er ikke fullført etter dagens besøk på VILVITE. Vitensenteret presenterte i forbindelse med «Kraft og spenning» også en ny teknologisk løsning som innebæ­rer at elevene nå kan ta opplevelsene fra VILVITE med seg hjem. Etterarbeid er en viktig del av læ­ringsprogrammet. Etter besø­ket kan elevene logge seg inn på sin egen personlige nettside hvor resultatene fra krafteksperimentet ligger lagret.

— Må­let er at miksen av de tre dimensjonene forarbeid, opplevelse og etterarbeid skal få kunnskapene til å sitte, sier Øystein Økland, prosjektleder for BKK.

På nettsidene får elevene oppgaver knyttet til både matematikk og fysikk med utgangspunkt i sine egne eksperimenter.

Tidligere har vitensenteret jobbet med å bringe skolen til VILVITE. Nå er hensikten å trekke VILVITE inn i skolen.

— Dette er et typisk bergensprosjekt. Det er det flotteste i verden, sier utviklingsleder ved VILVITE, Nils Petter Hauan, stolt.

Besøk VilVite på nett.

Du kan også finne VilVite på Digital Hverdag-messen. Se hvor på messekartet!

HARDT ARBEID: Elever fra Sund ungdomsskole tråkker alt de kan, men oppnår ikke større effekt enn at det holder til en fire watts lyspære. Fra h. Tore Henrik Jacobsen, Charlotte Hjørnevik og Karoline Aune.
REN MUSKELKRAFT: Slitne etter dagens store kraftanstrengelse. Fra v. Karoline Aune, Charlotte Hjørnevik og Tore Henrik Jacobsen.