I flere av selskapene han har vært borte i er blant annet momsregistrering fraværende. Dette gjelder i utleieselskapet Exact ANS, som ikke må forveksles med selskapet Exact Bemanning som er under etablering i Bergen. Dette firmaet driver ikke med utenlandsk arbeidskraft og har ingen tilknytning til firmaet som har leid ut polakker

Utleieselskapet har vært i aktivitet i ca. to år, ifølge polske arbeidere, og med en arbeidsstyrke på 20 stykker som arbeider 250 timen i måneden, så blir det betydelig moms som skal betales. Over 200.000 kroner i måneden — basert på timelønn 170 kroner.

Det er først i den senere tid Børrestad har overtatt som leder av virksomheten.

Betalte ikke for byggevarer

I løpet av noen høstmåneder i fjor høst pådrog Thomas Børrestads selskap Skaninter seg over en million kroner i inkassosaker, fordelt på 23 saker. Flere kreditorer har anmeldt ham for svindel til politiet,.

— Innen byggebransjen har det vært sendt ut advarsler mot ham som dårlig betaler, opplyser Roy Helge Angelvik i Mestersalg AS.

— Overfor oss presenterte han seg som eier av selskapet Skaninter i fjor høst. Selskapet hadde ingen betalingsanmerkninger og vi ga ham parkett for 76.000 kroner. Penger vi aldri har sett noe til. Flere andre innen bransjen har vært utsatt for tilsvarende. Vi har politianmeldt ham, sier Angelvik til Bergens Tidende.

Også andre firmaer, som ikke står på inkassolisten, har uoppgjorte handler med selskapet.

— Vi er overrasket over at ikke økonomiavsnittet har stoppet ham for lengst, sier en av dem til Bergens Tidende.

Advokat Hallvard Austlid bekrefter overfor Bergens Tidende at han solgte Skaninter til Børrestad 25. august i fjor. Da Børrestad ikke overholdt formelle krav, med hensyn til revisor, ble selskapet tvangsoppløst 12. september i år.

Ruinene av lakseimport

Børrestad var også styreformann i Sirene Invest. Et selskap som drev med eksport av laks til Russland. Selskapet gikk konkurs. Bostyrer oversendte til politiet en lang liste over mistanker om at Børrestad har begått straffbare forhold. Denne saken er nå under etterforskning.

Her mistenkes han for straffbare handlinger vedrørende overførsel av en million kroner til Russland, overtredelse av likningsloven og bestemmelser vedrørende regnskapsføring. Det var blant annet ikke lagt ved bilag for en lengre periode og det ble unnlatt å lage årsregnskap.

Bostyrer, advokat Steinar Andersen, tar også opp spørsmålet om konkurskarantene, og skriver at det under henvisning til mistanke og straffbare forhold og utvist forretningsførsel antas at Børrestad er uskikket til å stifte nytt selskap og/eller være styremedlem. Han viser til at Børrestad ved kjennelse i Haugesund Tingrett ble ilagt konkurskarantene.

Ikke momsregistrert

Børrestad har også vært med som varamedlem i til styret i det tvangsoppløste selskapet Tele Europe Communications AS, et selskap som var eid av Espen Brask-Hansen.

Heller ikke dette selskapet sendte inn omsetningsoppgaver eller var registrert i merverdiregisteret.

De to har også operert sammen i Blend DA - der Børrestad er oppført som daglig leder og styremedlem.

Straffedømt

Børrestad ble for to år siden dømt til 45 dagers fengsel for å ha forledet en ekektrovareforhandler til å utlevere 23 mobiltelefoner til seg. Verdien var 90.000 kroner. De ble bestilt til hans selskap Blend DA. Børrestad skulle videreselge telefonene med en fortjeneste på 200 kroner.

Da forhandleren ble lei av å mase på pengene ble saken anmeldt. I straffesaken fikk ble Børrestad dømt - for å ha lurt til seg telefonene. Med til historien hører det at forhandleren fikk pengene siste dag av rettssaken. Det hjalp ikke på dommernes syn.

Av dommen går det frem at Børrestad også er domfelt for et mindre bedrageri i 2000.

I offentlige registre er Børrestad registrert uten fast bosted. Han står oppført uten inntekt og formue i 2003.

Frem til 2000 bodde han i Haugesund, mens han senere har hatt en adresse på Øvre Ervik i Bergen.

- Alt om meg er feil

— Alt Bergens Tidende skrev om meg i torsdagsavisen, er feil.

Dette er det eneste Thomas Børrestad ønsket å si da vi ringte ham i går. BT ønsket å møte Børrestad for at han skulle få anledning til en utfyllende kommentar til vår reportasje. Til tross for flere tilbud om å få anledning til å gi en kommentar, avslo Børrestad dette. Han ønsket heller ikke å møte BT.

— Min eneste kommentar er at alt Bergens Tidende skrev om meg i torsdagsavisen, er feil, gjentok han gang på gang.

FRED IVAR UTSI KLEMETSEN