FNs sjøfartsorganisasjon IMO har fremmet forslag om et internasjonalt forbud mot tung bunkersolje, på oppfordring fra de internasjonale tankrederiene i Intertanko.

Forslaget vil trolig få tilslutning fra Norge, skriver Aftenposten.

— Vi har ikke konkludert ennå, men i utgangspunktet er vi positive til forslaget, sier Handels- og næringsminister Dag Terje Andersen (Ap).

— Et forslag som både reduserer utslipp til luft og som bidrar til mindre forurensing ved ulykker høres fornuftig ut, men vi har behov for å gjennomgå eventuelle bivirkninger dette kan ha, sier ministeren.

Drivstoffet til skipene langs Norskekysten - tung bunkersolje - er et seigt og giftig oljeprodukt, som har større miljøkonsekvenser ved utslipp enn noen annen olje. Den er tyktflytende og løser seg ikke opp i vann. Derfor griser den til strender og sjøfugl i mye større grad enn vanlig olje. I tillegg gir den høye utslipp til luften.

— Bunkersoljen er skipsfartens største miljøproblem, både når den brennes og når den slippes ut i sjøen, sier Bellona-nestleder Marius Holm.