— Det skal ha vært et annet kjøretøy involvert, og politimennene som var på stedet forteller at de to bilene har kjørt "tullete", forteller vaktsjef Birger Kleppe ved Hordaland politidistrikt.

Han vil ikke gå nærmere inn på hva tullekjøringen har gått ut på. Uansett er det for 29-åringens del slutt på tøys og tull for en stund.

— Bilen hans ble totalvrak, forteller Kleppe.