Oppmerksomme bergensere — og dem er det mange av - har registrert at tulipanbedene på Smålungerens langsider er slettet. Vi er tilbake til bare gressplener. Intet ondt om gress, men tulipaner er bedre.

Seks millioner

Byråd Tom Knudsen fortalte i november at det er satt av seks millioner kroner, fordelt over fire år, til rehabilitering av Byparken. Denne rehabiliteringen omfatter så vel gjerder, kantstein og lys som benker, bosskurver, belegg og beplantninger.

Men en ting er hva de bestemmer i Rådhuset - en annen ting er hva de bestemmer i bydelene som jo nå har sine egne styrer og budsjetter. Og da de, som det er fortalt, har stramme budsjetter og lite eller ingen penger, har Bergenhus bydel bestemt seg for å la sparekniven også kutte tulipanene. Eller for å si det mer byråkratisk: De har av driftshensyn bestemt seg for å avvikle bedene.

Beklager

Det er noe Grønn avdeling beklager. Det gjør også vi. Bedene ble anlagt i 1997 da vi feiret 400-årsjubileet for den første tulipan som blomstret i Norge - det skjedde naturligvis i Bergen. Bedene skulle være en jubileumsmarkering, men de ble så populære blant bergenserne at Grønn avdeling bestemte seg for å beholde dem. Men det var før vi hadde fått bydeler med egne styrer og budsjetter.

Selvfølgelig er to tulipanbed en bagatell i den store sammenheng. Selvfølgelig har man annet å bruke pengene til. Men skulle man ikke ha råd til å beholde det bossbyen Bergen har av formildende og forskjønnende trekk?

SLIK VAR DET: Tulipanene ved Smålungeren har gledet bergenserne i fem år. Nå er bedene slettet. ARKIVFOTO: ARNE NILSEN