— Vi har testet om lag 20 medarbeidere i hjemmetjenesten for tuberkulose. Seks av dem skal inn til utvidet test, fordi pirket-prøven har vist større utslag enn tidligere, sier pleie- og omsorgssjef Kristine Dahl i Åsane til bt.no.

Helsepersonellet som er testet har alle arbeidet med flyktninger i bosatt i Åsane.

Det er seks kvinner som skal ta utvidet prøve. De som arbeider hjemmetjenesten i Åpen omsorg er stort sett hjemmesykepleiere og hjemmehjelpere.

- Vi har full kontroll

— Jeg kan bekrefte at vi har tuberkulose tilfeller blant flyktninger både i Åsane og i Årstad bydel, men vi har full kontroll med dette, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune til bt.no.

Når Infeksjonsforebyggende kontor får inn melding om tuberkulose setter de i gang en miljøkartlegging rundt vedkommende etter ring-prinsippet. De begynner med å teste den nærmeste familie og deretter utover til neste ring av venner og arbeidskamerater. Det er et ganske omfattende tiltak som ofte omfatter opptil 30 personer.

— Vi får inn melding om et par nye tilfeller i måneden av tuberkulose i Bergen. I fjor var det rundt 30 tilfeller i Bergen, og det er det meste siden midt på nittitallet, sier smittevernoverlegen.

Utsatt kirkesamfunn

Søbstad sier at de i fjor hadde spesielt mange tilfeller knyttet til et kirkesamfunn i Bergen.

Alle tuberkulose tilfellene i Bergen er registret hos innvandrere og flyktninger.

Bergen kommune mottar om lag 300 flyktninger i året. Av disse var det i fjor 73 såkalte overføringsflyktninger som kom direkte fra utlandet. Det er Mottak og kompetanse senter for integrering av innvandrere og flyktninger i Bergen kommune (MOKS), som har ansvaret for disse.

Vaksinen gir god beskyttelse

— Dersom utslaget på prøven er større en tidligere er det grunn til å tro at de er smittet, men det er ikke det samme som at de blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse, men ikke hundre prosent, sier overlege Hans Fredrik Jentoft ved Lungepolioklinikken ved Haukeland Universitetssykehus til bt.no.

— Hva skjer med dem som får utvidet test hos dere?

— De vi gjør er å ta røntgen av lungene og slim prøve. Tuberkuloselaboratoriet undersøker om de har bakterier. De blir deretter fulgt opp med halvårige kontroller i tre år. BCG-vaksinen gir om lag 98 prosent beskyttelse mot å bli syk. Det er derfor sjelden nordmenn får tuberkulose, og det er ingen grunn til panikk, sier Jentoft.

Jentoft bekrefter at de er personer med tuberkulose blant flykninger i Åsane, men vil av omsyn til personvernet ikke si noe om hvor mange og hvor den eller de som er smittet kommer fra.

300 tilfeller årlig

I Norge er det om lag 300 tilfeller av tuberkulosesmitte årlig.

— Det betyr at det i vårt område er rundt 30 tilfeller. Overalt i innvandrermiljø er det økt risiko for tuberkulose, men det er fryktelig sjelden det smitter til nordmenn. Det er enkelte deler av innvandrermiljøet som utmerker seg med flere tuberkulose smittete enn andre. Spesielt mange fra land i Øst-Afrika, som Somalia, Etiopia og Eritrea, sier overlege Jentoft.

- Ikke på Asylmottaket

— Alle ansatte hos oss testes for pirket-prøve en gang i året. Vi har ikke hatt tilfeller der ansatte hos har måttet ta utvidet prøve. I alle fall ikke som jeg kjenner til, sier mottaksleder Tone Kristine Lone ved Vestlandsheimen Statlige Mottak.

— Jeg kjenner ikke til at det skal være noen som er smittet av tuberkulose på mottaket, men det kan være blant bosatte flyktninger i vårt område, som ikke jeg kjenner til. Dersom vi hadde personer som var tuberkulosesmittet hos oss, måtte og skulle vi ha vært informert, Tone Kristine Lone til bt.no

Sjekk lenken til høyre med fakta om tuberkulose.

BEKREFTER: - Jeg kan bekrefte at vi har tuberkulose tilfeller blant flyktninger både i Åsane og i Årstad bydel. Men vi har full kontroll med dette, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad i Bergen kommune. ARKIVFOTO.