BTs trykkeri i Drotningsvik opplevde onsdag kveld store tekniske problemer.

Dette har påvirket trykkingen av BT og en rekke andre aviser.

Vi beklager de konsekvensene dette får for våre abonnenter

Det må påregnes til dels store forsinkelser til abonnentene i Sogn, Hardanger og Sunnhordland. For abonnenter i Bergen og områdene rundt forventer vi at alle avisene er levert innen kl.10.

Avisen i sin helhet vil du finne her klokken 06.00 (PDF-utgave).