— Jeg trodde ærlig talt det var jeg som var ansvarlig redaktør for planB. Men noen dialog nyttet ikke. Magasinet ville ikke bli trykket uten at vi fjernet fem temasider. Og fordi det begynte å bli liten tid, bladet kommer nemlig på gaten i Bergen, Trondheim, Oslo og Stavanger i dag, valgte jeg å gi ut desember/januarutgaven med fem blanke sider. Håpet mitt er at de blanke sidene provoserer leserne slik at vi får en debatt om ytringsfriheten. Sidene som ble sensurert av det svenske trykkeriet legges nemlig ut på planBs hjemmesider på internett, sier redaktør Duy Dinh til Bergens Tidende.

«Helt vanlig tema»

— Var sidene så sterke at de kunne komme i konflikt med norsk eller svensk lov?

— På ingen måte. De er på linje med temasider i norske dagsaviser. Sidene utgjør hele temabolken i magasinet, og besto blant annet av en reportasje fra pornofilm-festivalen i Cannes, om sex i tegneserier, litteratur og film, og dessuten en saklig reportasje, men med en humoristisk inngang, der vinklingen er at jenter så ettertrykkelig gjennom dildo-revolusjonen har oppnådd å gjøre sex-leketøy til stueren hjemmeunderholdning. I den sammenheng laget vi også en reportasje om menns utvalg av sexleketøy. Den var underbygd med uttalelser fra to av landets fremste og mest anerkjente sexologer, sier ansvarlig redaktør Duy Dinh.

— Vi er heller ikke i tvil om at både teksten og bildene er løst godt innenfor norsk lov. Derfor er det direkte oppsiktsvekkende at et trykkeri går inn og sensurerer, sier han.

Juridisk etterspill

For i det hele tatt å komme på gaten med annonser og andre reportasjer valgte planB-redaktøren å gi ut magasinet. Han antyder imidlertid juridisk etterspill.

— Hvilket trykkeri var det som sensurerte dere?

— Det vet vi faktisk ikke. Vi har en trykkeriavtale gjennom det norske firmaet Titan AS, som igjen bruker fem forskjellige trykkerier i Sverige. Flere av dem er veldig store, og trykker blant annet dagsaviser. Vi har imidlertid foretatt en rundspørring til flere av de store, norske trykkeriene, Dagbladet Trykk, Adressa Trykk og Bergens Tidende Trykk, og fått vite at det aldri skjer at trykkeriene bryter inn og foretar pressesensur. Det er en redaktørs ansvar hva som kommer på trykk. Og jeg visste hva jeg gjorde, sier Dinh.

Støtende sider

Det var i går umulig for BT å komme i kontakt med ansvarlige i Titan AS, som har påtatt seg ansvaret for den svenske sensuren. Det heter imidlertid i en offisiell begrunnelse fra Tor Harald Kjørsvik i Titan AS: «Som trykkeriansvarlig kan jeg bekrefte at vi fant enkelte av sidene så støtende at vi ikke ville produsere dem.»

SENSURERT: Her er forsiden av det norske gratismagasinet planB som kommer ut med fem blanke sider i dag etter å ha blitt sensurert av et svensk trykkeri.