— Detaljert informasjon om ledningsnettet viser at vi ligger helt klart på Gullfjellsiden, sier Peter Bomann-Larsen, direktør ved Odontologisk fakultet. Dermed kan klinikken åpne igjen på mandag, med ordinær drift fra tirsdag.

Nestleder Kjetil Søreng i Bergen Tannlegeforening forsikrer at smitteinnholdet i vannet fra Svartediket uansett er så svakt at tannlegebehandling ikke vil innebære noen ekstra fare for normalt friske folk.

— Det opplyses at parasittinnholdet er målt til to cyster per ti liter vann. For friske mennesker regner man med at det trengs 20 til 25 cyster for å utløse sykdom. Det blir ganske mange liter vann...