Ingen andre steder er det mindre sjanse for å bli utsatt for vold, seksualovergrep og andre forbrytelser enn i Sogn og Fjordane. Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det i 2005 bare var 20 personer per 1000 innbygger som ble offer for kriminalitet i fylket. Tilsvarende tall for Oslo er 57,8.

Hordaland kan ikke skilte med den samme idyllen som naboen i nord. Her var det i fjor 30,5 offer per 1000 innbygger.

Statistikken gjelder anmeldte lovbrudd.