— Da kan foreldrene ha trafikkopplæring med barna langs veien, anbefaler politioverbetjent Jan Gunnar Bøe.

Hans viktigste tips langs skoleveien er å lære barna til å bruke fortauet, hvis det finnes. Like viktig er det at barna forstår at det ikke er lov å krysse gaten utenfor et gangfelt, og at de ser seg for før de går over.

— Fortell barna at de ikke må stole på at sjåførene stopper, selv om bilene har stoppeplikt for fotgjengere. Først når barna ser at bilen står i ro, kan de krysse gaten, oppfordrer Bøe.

Ikke alle har anledning til å gå med barna de første skoledagene. Da er disponering av morgentimene ekstra viktig.

— Det verste vi ser er foreldre med skremmende dårlig tid. De kommer som en kule i et område der det beveger seg små barn, skysser egne barn ut av bilen og tar en u-sving, forteller Bøe og kommer med et hjertesukk.

— Vær så snill, start fem minutter før.

Det er særlig to situasjoner Bø ikke ønsker se. Den ene er rygging utenfor skolen. Mange skoler har trangt om plassen. Foreldre som prøver å komme seg videre snarest mulig, snur gjerne i porten.

— Å rygge mellom barn er helt bannlyst. Kjør heller videre og finn en snuplass et stykke fra skolen, sier Bøe.

Han fraråder også å sette barna av i hovedveien. I så fall må foreldrene ha kontroll over at barn i baksetet ikke fyker ut døren som vender mot veien. Han har sett det skje.

— Stress er det verste i trafikken. Da er man mindre våken og blir en trafikkfare. Det gir også et uheldig signal til barna. De legger veldig godt merke til om foreldrene bryter fartsgrensen eller parkerer på fortauet, sier Bøe.

Det vil også politiet gjøre i ukene fremover. De holder kontroller ved gangfelt, adferds- og fartskontroller i forbindelse med skolestart.