Målet er ingen drepte — derfor navnet Nullvisjonen på prosjektet.

— Selv med forventet trafikkøkning i årene som kommer, vil det være aktuelt å prioritere trafikksikkerhet foran fremkommelighet på riksvei 585 på Landås, skriver «Vegen og vi».

— Et hovedmål i prosjekt Landås er at biltrafikken skal passere i lavere fart, samtidig som fremkommeligheten for syklister og fotgjengere bedres, heter det.

I tillegg til forprosjektet, som skal behandles i Statens vegvesen og kommunen, legger samarbeidspartene i disse dager frem en konkret gatebruksplan for hovedåren gjennom Landås.

— Den korresponderer godt med nullvisjonstanken, skriver «Vegen og vi».

Planen vil kreve reguleringsendringer ved til sammen syv steder på veistrekningen.

På Landås bor det 18.000 innbyggere i det aktuelle området. En tredjedel av disse sier at de er plaget av trafikken, og de fleste alvorlige ulykker rammer fotgjengere eller syklister.

Johnny Sjåstad, som har ledet forarbeidet for nullvisjonsprosjektet i Bergen, sier til «Vegen og vi» at prosjektet på Landås er det mest omfattende trafikksikkerhetsprosjekt Statens vegvesen har gjort her til lands.

Til grunn for forprosjektet ligger konfliktstudier i kryss og andre ulykkespunkter i området. Grupper av trafikanter har vært innkalt til møter for å gi innspill til analyse og løsninger, opplyses det.